Sny - Zdraví

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Sny

ZDARMA
Zahrada
Je všeobecně známo již mnoho let, že mozek člověka, ale i zvířat vytváří slabé elektrické signály, které se šíří mezi neurony, což jsou nervové buňky, tvořící hlavní část mozku.  Tyto signály lze snímat encefalografem EEG a podle křivek je možné sestavit typické mozkové vlny pro určitý druh činnosti.
Při spánku mozkové vlny mění svůj rytmus několikrát za noc, podle fáze spánku. V první fázi, to je, že ležíme v posteli a máme zavřené oči, se mozková frekvence pohybuje okolo 10 Hz, v oblasti mozkových vln ALPHA. Při usínání se mozkové frekvence postupně snižují až do oblasti pomalých mozkových vln DELTA  mezi 0,3 až 3 Hz, což je stav hlubokého bezesného spánku.
Asi po 60 minutách spánku se mozkové frekvence posunou samovolně do oblasti mozkových vln THETA 3 až 8 Hz, do fáze spánku REM trvajícím asi 20 minut, kdy je mozková aktivita vyšší a právě v této fázi se zdají sny. Jste-li v této fázi nějakým způsobem probuzeni, budete schopni popsat události, které se Vám zdáli. Sny se totiž zdají každému, když tvrdíme, že sny nemáme, není to správné, jen si je prostě nepamatujeme. Po fázi REM opět přichází  relaxace a hluboký spánek, kde se naše sny z velké části přemažou a my si je prostě nepamatujeme.
Tělo přechází z jedné fáze spánku do druhé, z REM spánku do spánku pomalých mozkových vln. Tento proces se opakuje zpravidla šestkrát za noc.
Ve fázi REM spánku, kdy se zdají sny, je možné průběh snu ovlivnit a do určité míry určit co se nám může zdát.  
Představme si, že na náš mozek působí frekvence klesající od 10 Hz postupně během 60 minut  do oblasti pomalých mozkových vln DELTA, vznikne předpoklad hlubokého spánku. Následně se mozkové frekvence posunou do oblasti THETA, což je fáze REM, na dobu 20 minut. V případě, že v této době předložíme mozku postup jak se chovat je zřejmé, že můžeme pomocí vhodných afirmací vytvořit podmínky pro naprogramovaný sen. Bude se nám zdát to co afirmace obsahují s tím, že si sen budeme pamatovat.
Říká se, že ve snu je možné vše, máme k dispozici velké množství možností jak si děj snu naplánovat. Pokud naše plány snů budou v oblasti reálných možností člověka je předpoklad, že i naše sny se vyplní. Základem každé akce je myšlenka, druh energie, ale energie je vše kolem nás a je tedy nasnadě proměnit energii snů ve skutečnost.
Problém však je, jakým způsobem předložit mozku frekvence 10Hz a níže, když naše sluchové ústrojí není uzpůsobeno takto nízké frekvence vnímat a zvuková technika, reproduktory nebo sluchátka snímají zvuky, tedy frekvence zpravidla od 20 Hz do 20 kHz. Zvuky které přirozeně vzniknou pod hranicí 16 Hz, nevnímáme a mozková aktivita těmito zvuky není nikterak ovlivněna.  
Existují tři základní techniky, jak mozek ovlivnit přes sluchové ústrojí nízkými frekvencemi. Jako nejúčinnější je uváděna izochronická technika a ta ve své podstatě pracuje na principu rezonance. Dvě ladičky naladěné na komorní "A" postavíme  vedle sebe. Jednu klepnutím rozezníme a bezprostředně, aniž bychom se druhé ladičky dotkli, rozezní se rovněž. Izochonická technika vychází z tohoto jevu  a to tak, že slyšitelná frekvence změní svoji amplitudu /hlasitost/, od nuly do maxima 10x za vteřinu, tedy 10 Hz. Podle toho jakou frekvenci chceme mozku vnutit, tolikrát za vteřinu se změní hlasitost a mozek bude rezonovat na stejné frekvenci.  Chová se jako druhá ladička, přejímá  frekvenci zdroje.   
 
Nahrávka se skládá ze tří stero stop:
1. Frekvenční stereo stopa obsahuje v určité hierarchii frekvence klesající od 10 Hz po 0.3 Hz po dobu 60 min. Nosná frekvence je 528 Hz používaná v genetice na opravu DNA. Dalších 20 minut působí frekvence typické pro fázi spánku REM, to je oblast, kdy se zdají sny. Nosná frekvence pro tuto část je 417 Hz ze škály Solfeggio frekvencí, podporující změny v nastavení mozku.
2. Hlasová stereo stopa, obsahuje afirmace - sdělení, předkládá pokyny pro mozek s možností promítnutí do reality. Tato stopa je aktivní v době spánku REM. Afirmace mohou být uzpůsobeny pro aktivaci činnosti, kterou chceme v realitě provádět.
3. Hudební stereo stopa, je tichá relaxační hudba upravena pro stimulaci obou mozkových hemisfér přeléváním zvuku zleva doprava. Dále je hudba upravena pomocí speciálního scriptu, který generuje tzv. Mozart efekt. Hudba je překryta stejným obsahem ve vysoké frekvenci, což vytváří podmínky pro hlubokou relaxaci.
 
 
Afirmace, které nahrávka obsahuje jsou zaměřeny na zdraví:
 
Cítím jak se harmonizují ozdravné procesy uvnitř mého těla.
Tento sen uděluje pokyn mému tělu k nastolení zdraví prospěšných pochodů.
Nacházím se v romantickém prostředí krásné květinové zahrady.
Prostředí květinové zahrady podporuje moji spokojenost.
Procházím se po pěšině lemované růžovými keři a potkávám samé krásné osoby.
Krásné osoby mě svými slovy motivují k postupům prospěšným pro mne, ale i jiné lidi.
Nacházím se v prostředí, které podporuje ozdravné procesy a cítím se zde velmi příjemně.
Jsem pod vlivem krásy, lásky, porozumění a provází mě jen samé úžasné události.
Mám výborné zdraví a dokonalé hmotné zabezpečení, to je základ spokojeného života, pro mne, ale též pro všechny kterým to přeji.
Pamatuji si vše co se dovídám s tím, že v reálném světě toho využiji.
 
Každý z nás si chce vyplnit nějaký sen. Toto je způsob jak svoje sny zhmotnit, pokud jsou reálných lidských možnostech.

Nahrávka ke stažení zdarma

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky