Terapeutic audio - Zdraví

Přejít na obsah

Terapeutic audio

PODPRAHOVÉ AUDIO
Ověřená statistika naznačuje, že 95% všech zdravotních potíží je psychického původu. Tuto statistiku lze rozšířit o tvrzení, že 95% všech potíží, tedy nejen zdravotních, začíná u psychického stavu. Jinak řečeno naše postupy řídí mozek na základě přesvědčení, díky kterým se vytváří mozkové dráhy. Změnit mozkové dráhy je na vědomé úrovni velmi obtížné, protože vědomě ovládáme jen malou část mozku. Většinu procesů řídí naše podvědomí, ke kterému nemáme za běžných okolností přístup. Terapeutic audio je jedna z možností jak působit přímo na podvědomí a pozitivně měnit chybná nastavení. Jedná se o relaxačně léčebnou nahrávku vytvořenou spojením různých poznatků z oblasti neuro vědy.
Léčebné a relaxační účinky jsou dány frekvencemi vhodně přiřazenými k danému tématu. Všechny nahrávky jsou shodně doprovázeny mimo jiné Solfeggio frekvencí MIRACLE 528Hz, která regeneruje DNA živých buněk a Schumannovou resonancí, což je ozdravná frekvence magnetického pole Země.  Tyto velmi příjemné frekvenční nahrávky v sobě nesou prvky hypnosy. Tyto prvky umožňují nahrávky poslouchat ještě v bdělém stavu, avšak v hladinách mysli, kde jsou vhodné podmínky k tomu, aby mohly dané pozitivní afirmace působit přímo na naše podvědomí, tedy bez možnosti blokace naší vědomou myslí, která se chová jako cenzor. Takto je zajištěna maximální účinnost afirmací, které jak známo významně působí na lidskou mysl. Afirmace jsou pečlivě vybírány k podpoře daného tématu a je kladený velký důraz na to, aby splňovaly zásady, které je třeba dodržet k tomu, aby měly požadovaný pozitivní efekt. Ústřední částí nahrávky je tichá část, kdy jsou afirmace nejdříve předložené mysli na vědomé úrovni posunuty mimo oblast slyšitelnosti do polohy vysokých frekvencí, na které dokáže náš sluch ještě reagovat. Tento prvek umožňující mnohonásobně vyšší účinnost afirmací, pochází z výzkumů oblasti neuro vědy a jeho začlenění do nahrávky přináší velmi rychlé promítnutí do reality. Nahrávka je podkreslena příjemnou hudbou a šuměním moře. Celé audio je doprovázeno příjemným hlasem, který zavádí mysl do relaxačních hladin. V myšlenkách nás přenáší do scenérie krásné přímořské  krajiny a umožňuje naší mysli se plně odpoutat od všeho co na ní působí.
Půlhodinová nahrávka je příjemným zážitkem a jejím hlavním cílem je přenastavit realitu téměř čehokoliv co se rozhodneme změnit v našich životech. Nahrávky jsou zpracovány v několika tématech, ale v e-shopu naleznete i možnost si nechat vyhotovit nahrávku dle vašich vlastních dispozic s pomocí našich odborných rad a doporučení.
Můžete si poslechnout níže přiložené audio s ukázkou této nahrávky.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2024
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah