Podprahové nahrávky - Zdraví

Přejít na obsah

Podprahové nahrávky

PODPRAHOVÉ AUDIO
Nahrávky jsou pro Vás připraveny v našem E-SHOPu.

Náš mozek.
 
Mozek pracuje velmi ekonomicky a volí variantu, která je pro něj nejjednodušší. To však neznamená, že tato varianta je pro Vaši osobu nejlepší. Mozku je to však jedno, nezkoumá co je lepší nebo horší pro Vás, ale co je nejjednodušší pro něj. Vyhodnotí situaci a Vy se pak chováte podle pokynů mozku. V tomto případě je mozek Vašim pánem a vy jen otrokem realizujícím jeho pokyny. Máte hlad, hlad je pocit a mozek Vás co nejjednodušeji přivede k ledničce nebo jinému zdroji potravy, aby jste tento pocit vyřešili. Výsledek může být, že se třeba přejíte a Vaše váha půjde nahoru. Mozek zvolil to nejjednodušší propojení, aby námaha  pro něj byla co nejmenší. Proč by se měly propojovat v mozku jiné složitější dráhy s větší energetickou náročností i když výsledek pro Vaši osobu by byl podstatně výhodnější. Mozek dělá jen to co je nejednodušší a často se opakuje. Natavení mozkových drah je dáno a mozek sám o sobě tyto jednoduché dráhy nemá důvod měnit. Jak tedy mozek donutit, aby sloužil Vám a ne Vy jemu?  Přirozenou cestou to je velmi obtížné mozku něco nařizovat, většinou to nepřijme a vyhodnotí to jakou hloupost a nebude se problémem zabývat.
 
Toto se děje na vědomé úrovni a Vy usoudíte, že je zbytečné se problémem zabývat, těžko něco změníte, necháte věci volný průběh a to je to co mozku vyhovuje. Něco jiného je, pokud dosáhnete komunikace na podvědomé úrovní, kdy vědomá mysl je z procesu vyřazena a mozku nezbývá něž podvědomé pokyny plnit. Vaše úspěchy i neúspěchy mají počátek v mozku. Mozek je třeba donutit, aby konal i to co se mu zrovna nehodí a je výrazně energeticky náročnější, ale pro Vaši osobu je prospěšné. Energetické náročnosti se není třeba obávat, kapacita mozku je značná a propojením nových mozkových drah se stejně energetická náročnost snižuje. Po určité době se začíná jednat o zavedený postup, který Vás neomylně zavede k vytouženému cíli.

PŮSOBENÍ  PODPRAHOVÝCH ZPRÁV
Podprahové nahrávky mohou pomoci člověku změnit realitu prakticky čehokoliv, po čem touží. Na relaxační hudbu jsou v těchto nahrávkách pod prahem slyšitelnosti namodulovány afirmace, což jsou pozitivní myšlenky podporující změnu v oblasti, kterou chceme ovlivnit. Lidská mysl po určitou dobu vystavená přijímání afirmací z nahrávek navozuje stav, kdy vezme na vědomí tuto nově získanou pravdu a takto dochází ke změně okolností v lidském životě. Součástí nahrávky jsou také frekvence speciálně zvolené pro dané téma, které svým působením vylaďují organismus k dosažení cíle, na který se člověk nastavuje.  
Podprahová komunikace není nová technika a působení na lidské podvědomí je známo mnoho let. V roce 1950 CIA úspěšně používá experimentálně podprahové zprávy při působení na jednotlivce i skupiny osob. Výzkumné studie pánů William Bryan Key, Vance Packard, a Eldon Tailor, ukázaly vysoce efektivní způsob, jak ovlivňovat myšlení a to bylo kolem roku 1960.
Reklamní experti, vytvářející cílenou reklamu to vědí, a i když jsou podprahové informace v reklamním průmyslu zakázány, je dost často nemožné je objevit, není nikde jistota, že reklamní spoty žádnou podprahovou informaci neobsahují. Reklamní průmysl, který se vlastně chováním osob zabývá, chce vždy, aby se do procesu zapojilo i naše podvědomí a tím byly ovlivněny naše postupy.
V radiu nebo televizi běží čtrnáct dní, reklama na určitý výrobek nebo službu a trvá 30 sekund, čtrnáct dnů proto, aby ji slyšelo nebo zhlédlo opakovaně co nejvíce osob. Po tomto čase se zkrátí reklamní spot na 10 sekund a mnoho z nás si pomyslí, že zadavatel šetří peníze. Jenže to není hlavní důvod, vy po zhlédnutí deseti sekund reklamy přesně víte, co obsahoval celý třiceti sekundový spot. Když by vám někdo předložil jen těch deset sekund samostatně, nepochopili by jste nic. Chybějící informace doplnilo vaše podvědomí a vy aniž by jste věděli proč, získáte důvěru v tento výrobek nebo službu. Předpokládá se, že nejvíce osob se dívá na televizi v rozmezí 19.00 - 23.00 hod. V počátku této doby běží celý reklamní spot a ke konci této doby zase jen těch deset sekund. Podle předešlého příkladu je snadné odvodit proč tomu tak je. Do spolupráce se zapojilo naše podvědomí a to bylo cílem této reklamy a pak podvědomě sáhnete po tom co jsmevlastně předtím vůbec nechtěli.
Tento druh reklamy je působení na podvědomí, což je rovněž doménou podprahových signálů. Přesto není možné jednoznačně tvrdit, že reklamní spot obsahuje podprahové informace, tedy se nejedná o podprahovou reklamu i přesto, že podvědomí se chová stejně jako při působení podprahových vjemů.
Následující informace nikdo nepotvrdí a proč taky, údajně požívají podprahové informace vědecké instituce, nemocnice, Microsoft, ale i americká armáda. Tak zvaných tichých podprahových informací, bylo použito ve válce s Irákem, k ovlivňování obyvatelstva. A pokud se možnost ovlivňovat osoby dostane do rukou armády, je snadné odhadnout, jakým směrem bude zaměřena.

ROZDÍL MEZI VĚDOMOU A PODVĚDOMOU MYSLÍ
Nic se nědeje samo od sebe. Co zasejeme, to také sklidíme. Působením na mozek pozitivními signály, získáme pozitivní myšlenky a tím budeme nasměrováni naplňovat pozitivní cíle, respektive myšlenkové vzory. Není možné očekávat, že dobré věci se stanou jen tak, aniž by jsme pro to něco učinili. Předložme mozku nejlepší program a dostaneme nejlepší výsledky. Podprahové nahrávky slouží jako vynikající motivace k naplnění uvažovaných cílů.
Naše vědomá mysl normálně filtruje většinu z tisíců zpráv, které na nás působí každý den, takže tyto zprávy nemají žádný skutečný vliv. Silná podvědomá mysl je však extrémně pozorná a laděná pro zpracování podprahových zpráv, s tendencí je užívat pro vytvoření vzorů nového myšlení a chování. Je všeobecně známé, že pokud chceme dosáhnout nějaké skutečné změny nebo upravit zakořeněné návyky, musí se toto dít na podvědomé úrovni. Máme-li k dispozici techniku, která dokáže vyrobit a dopravit podvědomé povely do mozku, máme tak neuvěřitelně silný nástroj jak regulovat názory, chování a postoje osob, na které podprahové informace působí.
V sedmdesátých letech je využíváno a dá se říci zneužíváno, podprahových zpráv v televizních reklamách, tisku a různých prezentacích, pro nákup určitého zboží. Toto ovlivňování velkého množství osob, bylo a je neetické a různé zákazy, které platí dodnes byly toho důsledkem. Avšak individuální a dobrovolné působení podprahových zpráv na lidské podvědomí, zatím zakázáno není. V devadesátých létech, se potenciál používající podprahové zprávy zlepšil, především co se techniky týká, ale i obsahová část byla přesněji specifikována.
Bylo zjištěno, že používání podprahových zpráv může zlepšit mentální dovednosti, talent, změnit myšlenkové struktury a dokonce formovat tělo. Dnes, celebrity jako Anthony Robbins a Tiger Woods se vyjadřují o podprahových informacích, že jsou klíčem k jejich úspěchu. Na vědecké úrovni bylo naznačeno využití podprahových zpráv jako "Budoucnost učení."
V některých prodejních řetězcích je používáno podprahových povelů ke snížení krádeží zboží a jeden řetězec dokonce zveřejnil účinnost tohoto opatření a během devíti měsíční zkušební doby klesl počet krádeží o 37% , což bylo finančně 12 mil. korun. Jedná se o jeden z nejpřesvědčivějších dokladů toho, že sdělení, předávaná pod prahem našeho vědomí, ovlivňují to, co děláme. Nebezpečí hrozí ve chvíli, když se někdo pokouší prostřednictvím těchto sdělení lidmi manipulovat. Nahrává tomu zejména jedna vlastnost podprahových sdělení – neuvědomujeme si je, a to i přesto, že je naše smysly zachytily a mozek dále zpracovává. Navíc bylo několikrát prokázáno, že i nevědomé vjemy mají trvalý zpětný účinek na naše chování. Velmi nebezpečná je kvalitně zhotovená podprahová reklama a ta je prakticky neviditelná, proto si nemůžeme být jisti, zda své chování řídíme sami, anebo jednáme podle cizích instrukcí. Proti prostředkům subliminals /zprávy pod prahem vědomí/, by nás měl chránit třináctý bod tzv. Athénské charty přijaté Evropskou konfederací v roce 1965, který zakazuje "používání metod a prostředků, jimiž lze ovlivňovat nebo vyvolávat pudy, čímž by mohla být omezena možnost jednotlivce kontrolovat vlastní jednání". To se však týká nevědomého ovlivňování, to je že osoba na kterou působí podprahové signály nemá o jejich existenci tušení.
Nejsnadněji se podprahové vzkazy zamaskují do hudby, kterou dnes slyšíte prakticky všude, mohou být rozptýleny do filmů, případně zakomponovány do obrazu, volebního plakátu, kresby, reklamních stojanů, ale třeba i do sušenky. Rozpoznají se jen velmi těžko, často je odhalí jen špičková technika. Závažná je ta skutečnost, že na rozdíl od hypnózy, kde fungují vědomé kontrolní mechanismy, chránící před realizací nebezpečných a kriminálních skutků, u podprahové sugesce jsou všechny kontrolní mechanismy vyřazeny z činnosti.
Pravdou je, že podprahové zasílání zpráv je prostě nejlepší a nejrychlejší způsob, jak zlepšit naši mysl a tělo, stejně jako vytvářet pozitivní změny našeho života. Subliminal /zprávy pod prahem vědomí/, pracují na principech podobných hypnóze, ale jsou rychlejší a dostupnější. Je důležité nechat působit na mozek vhodnou formou výhradně pozitivní podprahové informace, které ovlivní myšlenky a akce. Princip je jednoduchý, při konání každodenní práce necháme na naši podvědomou mysl působit všechny pozitivní informace o kterých jsme přesvědčeni, že nám budou ku prospěchu.
PODPRAHOVÝMI ZPRÁVAMI MŮŽEME:
- Zlepšit paměť.
- Zlepšit důvěryhodnost.
- Zvýšit kreativitu.
- Odstranit zlozvyky.
- Zdokonalit se ve sportu.
- Naučit se novým dovednostem.
- Stát se „GENIEM“ a podobně.
Potřebujeme jen dvě položky pro vznik podprahové zprávy.
1. Vhodné sugestivní zprávy.
2. Způsob doručení zprávy do podvědomí mysli.
Úspěšné doručení podprahových zpráv lze zajistit v podstatě dvěma způsoby. Přes vizuální nebo zvukové nástroje.
Co jsou to vhodné podprahové zprávy?
Jsou to pozitivní informace zaměřené na cíl, který chcete dosáhnout. Výzkumníci zjistili, že je nezbytné dodržovat určitá pravidla pro dobrou funkci podprahových zpráv. Špatně stylizované podprahové zprávy nejenže nepřinesou žádný efekt, ale mohou působit opačně.Podprahové zprávy vycházejí z principů hypnózy a pravidla jsou podobná, nikoliv však stejná.
1. Podprahová sugestivní zpráva musí být v první osobě. Tedy „Já chci…"
2. Podprahová sugestivní zpráva musí být v přítomném čase. Podvědomí pracuje v přítomném čase a nepochopí přesně minulost nebo budoucnost. Tedy: „Chci být…“
3. Podprahová sugestivní zpráva musí být pozitivní, podvědomí uvažuje převážně v obrazech a má na „NE“ zabudovaný filtr. NE-OBRAZ si nelze představit. Negativní podprahová zpráva je kontraproduktivní.
4. Podprahová sugestivní zpráva musí být v rodné řeči, respektive v řeči ve které myslíme.
5. Podvědomí reaguje jako dítě, rozumí jednoduchým a přímým povelům. Květnaté a dlouhé výrazy nemusí podvědomí přesně pochopit a výsledek může být negativní až katastrofální.
Podprahové zprávy mohou být dodány do našeho podvědomí vizuálně a to mnoha různými způsoby. Ve skutečnosti, každý den na naše podvědomí působí podprahové zprávy, ať již v televizních reklamách, v časopisech, plakátech nebo na výrobcích které si koupíte. Podprahové zprávy byly a dosud jsou v reklamním průmyslu hojně používány a není snadné je odhalit. Pokud si vyrobíte podprahové frekvence a sdělení vlastními prostředky, máme zaručeno, že na naše podvědomí nebudou působit jiné, nevhodné signály. Jedna z mnoha metod vizuálních podvědomých vjemů je založena velmi krátkém zobrazení zprávy nebo obrazce na monitoru počítače. Je vhodná především pro osoby, které s počítačem pravidelně pracují. Na monitoru probleskne krátce podprahové sdělení, vědomá mysl jej prakticky nezaregistruje, sdělení je však uloženo do podvědomí, které je uzpůsobeno s takovými signály pracovat. Podprahová vizuální zpráva musí být v souladu s vizí, která odpovídá vašim cílům, žádné další úsilí z naší strany již není třeba. Podobný princip používá více než jeden milion lidí z celého světa. Tyto zprávy se zobrazí pro vědomou mysl příliš krátce a není na ně žádná vědomá reakce, uloží se rovnou do našeho podvědomí, kde se okamžitě začínají vytvářet nové vzorce myšlení a chování.
Další způsob pro podávání podprahové zprávy je prostřednictvím sluchu, pomocí speciálně vytvořeného CD. CD s podprahovými informacemi je velmi populární způsob, poslechem takového CD jsou podprahové správy dopravovány přímo k podvědomí a podprahové frekvence a sugestivní sdělení prakticky zanikají ve zvukové hudební kulise. Poslech podprahových audio nahrávek má tu výhodu, že nemusíte sedět u obrazovky počítače a dokonce pro poslech není počítač vůbec třeba. Podprahové nahrávky jsou většinou ve formátu .mp3 s možností přehrávat na jakémkoli audio zařízení, domácí hudební centrum, osobní CD přehrávač nebo počítač.
Subliminal CD zasílá pozitivní sugestivní sdělení a podpůrné podprahové frekvence přímo k podvědomé mysli a obchází kritičtější vědomé myšlení. Existuje mnoho různých způsobů, jak zaslat zprávy podvědomé mysli. Nejběžnější je utlumit sugestivní sdělení a podprahové frekvence natolik, že vědomá mysl není již schopna rozpoznat obsah zpráv, jsou však slyšitelné, ale podvědomí kompenzuje tento stav a celou zprávu přijímá jako "mentální příkaz". Podvědomý příkaz je zamaskován do hudby nebo jiných zvuků. Při vytváření podprahových zpráv je jednoznačně doporučeno, používat nejnovější audio techniku a kvalitní software a ve spojení s výkonným PC. Vytvoření kvalitní podprahové nahrávky je poměrně složitý úkon a vyžaduje značné zkušenosti s problematikou podprahové komunikace.
Podprahové příkazy a frekvence jsou sotva slyšitelné, takže nebudou výrazně rušit poslech vaší oblíbené hudby. Podvědomí však na tyto příkazy důsledně reaguje a "přeprogramuje" naši mysl podle sugestivních podprahových sdělení. Subliminal CD jsou jedním z nejúčinnějších metod zajištění vlastního růstu. Na vědecké úrovni je potvrzeno, že není nutné žádné další úsilí a navíc reakce vyvolané podprahovými signály jsou na mozku měřitelné přístrojem elektroencefalograf - EEG.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2024
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah