Programování snů - Zdraví

Přejít na obsah

Programování snů

PROGRAMOVÁNÍ
Přeměňte sny ve skutečnost
Dá se říci, že lze naprogramovat mozek s vhodným směrováním pro uvažovaný cíl. Na vědomé úrovni máte nějaké nepříjemné problémy. Chcete, aby tyto problémy pominuly, chcete tedy změnit stav ve kterém se nacházíte. Odstranit problémy na vědomé úrovni, je obtížné ne-li nemožné. Vědomě víte, že problémy trvají a můžete dělat téměř cokoliv, problémy budou trvat dále. Pokud chcete nepříjemný stav změnit je třeba zapůsobit pozitivně na podvědomí, které již stav nezkoumá, ani nikterak nevyhodnocuje a prostě jen příkaz vyplní. K podvědomí nemáme za normálních podmínek přístup a to je dobře, protože naše podvědomí řídí 90% našich činností a převážnou většinu není vhodné ovlivňovat. S podvědomým lze spolupracovat v hluboké relaxaci, v tomto stavu je vědomá mysl vypnuta. Nyní je možné tedy podvědomí zadávat úkoly. Jenže pokud to učiníme sami, aktivujeme bohužel vědomi a to se chová jako cenzor a vyhodnotí úkol jako nemožný. Výsledek je, že se nezmění prakticky nic. Možností je, že úkoly zadá našemu podvědomí něco nebo někdo jiný, pak naše podvědomí zůstává otevřeno a připraveno plnit úkoly. Přeprogramovat mozek je tedy možné, ale musí nám pomoci jiná osoba a ta není vždy k dispozici. Osobu může však nahradit technika a možnosti techniky několikanásobně předčí možnosti osoby a když se ví jak, lze změnit nejen naše chování a postupy, ale i fyzické dispozice.
Programovat lze i sny, tímto způsobem se mohou kompletně zvrátit nálady deprese tím, že prostě  si naprogramujete co se vám má zdát. Lze uvažovat o tom, že těsně před spánkem si budete neustále opakovat  co chcete vyřešit a začnete větou: „Budu mít sny …
Je zde však technický problém, je třeba se soustředit na to co říkáte, protože formulaci budete muset několikrát opakovat. Je možné, že vás to ke spánku nepřivede, nehledě na to, že formulaci můžete poplést a výsledek nemusí odpovídat tomu co jste původně chtěli. Nejlépe to vyřeší obyčejný MP3 přehrávač, kde je již formulace namluvená, nejlépe ženským hlasem, zde je využit efekt matčina hlasu, matčin hlas „uslyší“ podvědomí rozvíjejícího se plodu nejdříve a tato citlivost na matčin hlas je v podvědomí zafixována. Toto je nejednodušší způsob, ale účinnost lze navýšit doplněním dalších stop do nahrávky.
Profesionální nahrávka obsahuje mimo programovou formulaci, nízké podprahové frekvence v hladině DELTA, navozující hlubokou relaxaci, pocit klidu a míru, dále frekvenci 528 Hz Miracle, působící pozitivně na DNA a relaxační „spací“ hudbu. Taková nahrávka je však mimo amatérské možnosti.

REGEN CLUB z.s. 2007 - 2024
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah