Rozhovor - Zdraví

Přejít na obsah

Rozhovor

LÉČEBNÉ PRODUKTY
 
Ota Nepilý:
 
Znám celou řadu lidí, kterým MMS, CDS a CDS2 zachránilo život !
 


Ota Nepilý(*1962) pochází z Hradce Králové. Žije a pracuje většinu života v Brně. Hlavní profesí fotograf, na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se věnoval také amatérskému filmu a tvorbě audiovizuálních pořadů ve vědě a kultuře. Byl spoluautorem a ilustrátorem hudebních a literárních pořadů a také dělal audiovizuální pásma o astronomii a kosmonautice. Sám intenzivně studoval matematiku, fyziku a astronomii.
 
Vyučil se pro Fotochemu v Hradci Králové - obor fotografická chemie s maturitou. Středoškolské studium chemie navštěvoval v Pardubicích v letech 1977 až 1981. Na SOUCH se nacházela celá řada vynikajících profesorů, kteří byli v rámci normalizace za svůj postoj k sovětské invazi v roce 1968, přeřazeni z gymnázií a výběrových škol, právě na SOUCH. V roce 1984 maturoval na umělecké škole v Brně, obor Užitá fotografie.
 
Fotografoval muzikanty na koncertech, i doma s rodinami, stejně tak i herce, spisovatele, výtvarníky. Od poloviny osmdesátých let do poloviny let devadesátých, fotografoval externě pro divadla. Posledních dvacet let ho živila převážně reklamní a komerční fotografie (nábytek, portréty, architektura, reprodukce obrazů apod.). Nedílnou součást jeho práce, také tvoří krajinné a reportážní fotografie z různých zemí světa (např. Polsko, Rumunsko, Francie či Chorvatsko atd.).
 
Poslední čtyři roky, se Ota Nepilý nepřetržitě ve svém volném čase věnuje studiu a praktickým účinkům oxidu chloričitého, tedy MMS a CDS. Aktivně se účastnil zavedení novéCDS2 a MMS s hydrogensíranem sodným do praxe. O výsledcích a poznatcích z problematiky MMS a CDS píše na internetu a příležitostně o těchto tématech i přednáší.

 
Oto, díky tomu, že jsi v ČR pokládán za jednoho z nejznámějších propagátorů léčebné metody pomocí přípravků s názvem: MMS, CDS a CDS2, tak bych se tě rád zeptal, jaký osobní profit z této činnosti ti to přináší?

Nepovažuji se za hlavního propagátora MMS, spíše fandím nové čistější CDS2 a MMS s hydrogensíranem sodným. Původní MMS má jisté nedostatky a dalo by se říci nežádoucí účinky, které mne docela trápily, a celou dobu jsem byl na rozpacích, zda MMS nějak hlasitěji chválit, když mnohým lidem sice pomohla, ale byli zase lidi, kterým způsobila potíže, i když byly často přechodné, ale mnohé to od užívání MMS odradilo.
 
Objevovaly se u MMS potíže s poruchami trávení, ledvinami, játry a hlavně byla asi třetina lidí, co to do sebe vůbec nedostala.
 
Pravda, zpočátku jsem se pro MMS nadchl, ale pak jsem přibrzdil, když jsem viděl, že ne každému MMS sedne. V únoru 2013 jsem se od chemika Drahoše, v diskusi na OrgoNetu, dozvěděl o možnosti jak připravovat MMS i CDS pomocí hydrogensíranu sodného – NaHSO4 (zkratka HGS). Tato verze oxidu chloričitého, je nejčistější formou tohoto roztoku ze všech známých příprav a neobsahuje škodlivé sloučeniny.
 
Třeba MMS s kyselinou citrónovou, má kolem 35% „nežádoucích“ produktů reakce. Mimo vzniklého oxidu chloričitého to jsou ještě citráty, chloritany, chlorečnany, stopové množství volného chloru a nečistot z původních vstupních chemikálií, především těžké kovy. Příprava nové MMS a CDS s HGS vychází z technologie čištění pitné vody, známým pod názvem TwinOxide.
 
Firma prodávající technologii TwinOxide má ke svému produktu řadu měření a srovnávacích tabulek se staršími technologiemi a vychází jednoznačně nejlépe ze všech příprav, jak v čistotě, tak v účinnosti, ale i ve stabilitě roztoku ClO2. Srovnávací materiály TwinOxide ukazují na velmi slibnou verzi oxidu chloričitého i pro účely MMS a CDS. Materiály jsem začal teoreticky studovat v únoru 2013, ale k praktickým zkouškám MMS s HGS a CDS s HGS, jsem se dostal až na přelomu dubna a května 2013.
 
Pak už to byl fičák. Nová CDS2 a MMS s HGS řešila lidem výrazně rychleji jejich zdravotní problémy a lidé ji snášeli nesrovnatelně lépe, jak staré přípravy MMS a CDS, takže lidé mohli jít u vážnějších nemocí do vyšších dávek s výrazně lepšími výsledky.

Osobní profit je ten, že mám co dělat a mnohým lidem to přináší užitek, pomáhá jim to od jejich trápení a mají prostředek dostupný za minimální cenu a mohou si ho sami doma připravit. Znám přednosti CDS2, i jeho slabší stránky, znám jeho možnosti, vím co CDS2 umí a neumí, ale člověk se stále učí.
 
S kolegy přicházíme neustále na nové poznatky a možnosti kolem čisté verze oxidu chloričitého. Neživí mne to, ale věnuji sledování zkušeností uživatelů CDS2 poměrně hodně času. Od dětství cítím, že jsme přišli na tuto planetu, do této společnosti něco změnit, něco, co se nám nelíbí. Jsou to věci jako války, nenávist, vztah k přírodě, k planetě, lež, přetvářka, podvody, zbytečné utrpení. Dioxid chloru je v tomhle světě jen součást cesty, jak změnit vnímání reality na zavedený systém, matrix.
 
Je to jen přechodná fáze od léků k mnohem čistějším formám léčby, která nás teprve ve větší míře čeká. Myslím např. energetickou a duchovní léčbu, programování a harmonizace vlastních buněk, návrat k samoléčebné schopnosti těla.
 
Fungování MMS a CDS je otvíráním očí lidem, kteří zatím některé věci nechápali nebo nevnímali. Někdy bych toho nejraději nechal, sám to tak nepotřebuji, ale lidé se ptají, píší zkušenosti a je neslušné jim neodpovědět. Žijeme v době informací a mne vždy bavilo s informacemi pracovat. Navíc dneska sdílíme informace a myšlenky velmi intenzivně a je problém se v nich zorientovat a vybrat ty správné a nejdůležitější. Spoléhám v tomto na svou intuici, protože nemám čas zcela všechno prostudovat, přečíst, vše si zapamatovat. Mnohdy přichází ty správné informace v pravou chvíli a dobře do sebe zapadají. Je v tom jakési dobrodružství poznávání, hledání. Je v tom truc, že když se tím nezabývají ústavy a instituce k tomu určené a placené z našich daní, tak to prozkoumáme sami, na vlastní pěst, doma v kuchyni.
 
Je to také experiment, zda se podaří zkopírovat efekt „sté opice“, kdy při rozšíření poznatků, dovedností, mezi určitý počet lidí, se to stane samozřejmostí pro většinu společnosti a přijmou to za samozřejmost.
 
Lidé se to učí, jak se kdysi učily opice na ostrově umývat brambory. Když se to naučily všechny opice na jednom ostrově, přenesla se zkušenost telepaticky na sousední ostrovy a všechny opice začaly poznatek využívat v praktickém životě zcela samozřejmě, bez osobního kontaktu.

CDS2 a MMS s HGS je velmi dobrý a účinný detoxikační prostředek na jednobuněčné patogeny, toxické látky a některé těžké kovy.
 
Je levný, širokospektrální, likviduje viry, bakterie, prvoky. Většina lidí se s ním naučila zacházet. Není to nic složitého a tím, že lidé nad tímto prostředkem musí víc přemýšlet, opravdu to mění jejich vnímání a myšlení a mnohé to přivádí k hodnotnějšímu způsobu života, k lepšímu zacházení s vlastním tělem, ukazuje jim to, co je a co není pro ně samotné dobré.
 
Vůbec to není jen o chemii, dezinfekci, ale o širších souvislostech s ostatními věcmi, lidmi, zdravím, společností, politikou i duchovními věcmi a přírodou.
 
Mezi lidmi to rozvíjí nové kontakty, projevy solidarity, přátelství. Kdo tento vývoj neprošel, asi nepochopí.

Mohl bys našim čtenářům popsat, co se vlastně skrývá za názvy, jako jsou: MMS, CDS a CDS2?
MMS, CDS a CDS2 jsou všechno roztoky oxidu chloričitého ve vodě. Liší se jen technologických postupem přípravy a čistotou roztoku, tedy obsahem vedlejších sloučenin a nečistot ve vodě, ale i stabilitou a účinky na organismus.
MMS se připravuje nakapáním roztoku do nádoby, krátkou aktivací – reakcí dvou základních roztoků a zalitím vody. Tímto postupem zůstane ve vodě vše z původních chemikálií i reakce, tedy vedlejší produkty reakce i stopové množství nečistot.
CDS se připravuje reakcí základních roztoků v oddělené nádobě a sycením těkajícího plynu do vody. Do vody formou plynu přichází oxid chloričitý z reakční nádobky a v oddělené nádobě zůstává roztok s vedlejšími produkty reakce a stopovým množstvím nečistot. Díky tomu vzniká mnohem čistější roztok oxidu chloričitého než u MMS a obsah reakční nádoby se u přípravy CDS vylije do odpadu.
Všechny verze MMS a CDS mají základní surovinu pro přípravu roztoků chloritan sodný – NaClO2 a dnes jsou již známé a používané 3 hlavní aktivátory (neutralizátory), s kterými se MMS a CDS za pomocí NaClO2 připravuje.
1/ kyselina citrónová- C6H8O7, tedy původní verze MMS s větším obsahem vedlejších sloučenin a nečistot.
2/ kyselina chlorovodíková- HCl, která je vlídnější, ale je poněkud slabší a nestabilní a nelze ji skladovat ani v řádu hodin.
3/ hydrogensíran sodný– NaHSO4 (HGS) poslední verze, která je nejčistější a je poměrně účinná a také velmi stabilní.
Starší CDS se připravovala buď za pomoci C6H8O7 - kyseliny citrónové nebo s HCl - kyselinou chlorovodíkovou a NaClO2, ale ještě CDS nebyla zcela čistá, protože u ní ve formě plynu vstupovala do roztoku kyselina chloričitá a stopové množství volného chloru.
Nová CDS2 je připravována za použití chloritanu sodného a hydrogensíranu sodného a díky výrazně čistější reakci neobsahuje plyn ClO2, sycený ve vodě, prakticky žádné nežádoucí příměsi. Kdo měl možnost porovnat starou CDS a novou CDS2, ten rozdíly velmi dobře vidí, a to především ve vlídnosti i účinnosti ve prospěch CDS2.
Měl jsi někdy možnost si tento přípravek vyzkoušet sám na sobě?
Samozřejmě, ale měl jsem k tomu zpočátku velký respekt. Opravdu jsem váhal a použití MMS jsem odkládal. Neobával jsem se působení chemie na fyzické tělo, ale bál jsem se o duchovní tělo. Mám kolem sebe přátele duchovně založené a ti nepochybovali o účincích MMS, ale měli pochybnosti o působení na jemnohmotné tělo a duchovní tělo.
 
Když jsem však viděl příklady kolem sebe, kdy to lidem zachránilo život či zdraví a ti lidé byli později v pohodě, tak jsem se jen pomodlil, aby prostředek pracoval v souladu s mou duší i tělem a šel jsem do toho, vyzkoušel jsem to. Poprvé to bylo na konci září 2011, po tom, co se mi zakouslo do stehna klíště a špatně jsem ho vytáhl a rána zčervenala. Tak jsem asi týden pil MMS a potíral zanícené místo. Ke konci týdne, kdy jsem MMS užíval, jsem snědl nějaké mleté maso k večeři a následovalo delší zvracení. Zvracel jsem, dokud v žaludku ještě něco bylo. Sice MMS jsem pil odděleně od jídla, min. půl hodiny, ale i tak přišla tato reakce. Po zvracení jsem ještě dopil na prázdný žaludek minimálně dvě poslední dávky MMS a šel jsem spát.
 
Ráno jsem se probudil jako znovuzrozený. Tělo zcela lehké, pružné, byl jsem plný síly, energie, ani sebemenší náznak něčeho, co by mne tížilo, trápilo na fyzické úrovni. Za ty čtyři roky jsem použil MMS asi 3x na nastupující virózu, kterou jsem podchytil hned v počátcích a do 12 nebo 24 hodin bylo po viróze. Na přelomu září a října 2012 jsem použil starší CDS na virózu a moc to nefungovalo, viróza se mnou pobývala skoro týden, i když jsem pravidelně CDS pil. Je pravda, že jsem trochu lépe fungoval a nemoc nebyla tak nepříjemná.
 
V průběhu roku 2012 mi potvrdilo několik lidí, že CDS je slabé na onkologické nemoci. Raději jsem ho nedoporučoval a ještě náročná příprava mnoho lidí odrazovala. Byla zpočátku složitější, než u CDS2, kde je příprava jednoduchá.

Koncem října 2012 jsem použil MMS na astma, když přišly první podzimní kašle, kterými jsem trpěl skoro dvacet leta přicházely na podzim a v zimě, když bylo sychravo, organismus byl slabý, přepracovaný. Vlastně už od raného dětství jsem trpěl na astma, konkrétně na zánět horních cest dýchacích.
 
Nikdy jsem se toho zcela nezbavil, jen se to někdy projevovalo víc a jindy méně. Paní Ing. Hana Bláhová říkala, že astma způsobují vlasovci, které MMS neumí zlikvidovat. V září 2012 proběhl první kurz MMS v ČR, kde mne měřil kolega Václav Urban a naměřil bakterie na plicích. Jelikož vím, že bakterie MMS likviduje, začal jsem po prvním podzimním kašli aplikovat MMS. Pití MMS v hodinovém protokolu, potírání kůže MMS s DMSO 2x denně a také 3x až 5x denně inhalace MMS ze 2+2 kapiček ve štamprli. Druhý a třetí den aplikací se kašel velice rozdráždil. Z knih Jima Humble, jsem věděl, že to tak chodí. Ale už čtvrtý a pátý den začal kašel ustupovat. Osmý den to bylo už zcela v pohodě.
 
Cítil jsem, že to odchází, ale zcela jinak, než předtím. Opravdu jsem cítil, že skutečně odešlo něco, co to způsobovalo, že problém je pryč. Aplikoval jsem jen osm dnů a celoživotní astma bylo pryč.
 
Nyní jsem už třetí podzim a zimu bez kašle. Kašlu jen, když se podráždím větším množství plynu oxidu chloričitého - ClO2, který je ve vyšší míře pro plíce toxický, ale většinou je to jen na pár hodin. Jednou nám s kamarádkou praskla plastová lahev při výrobě starší CDS, na kterou kamarádka nalila vařící vodu, to bylo hodně nepříjemné. To jsme pak oba kašlali a rozdýchávali skoro tři dny, než se to srovnalo. Byl jsem už pročištěný, tak jsem jen kašlal a měl jsem nepříjemné pocity, že to všude hrozně moc cítím a nejhorší pocity byly na čerstvém vzduchu, ale kamarádka vykašlávala barevné hleny následující dva dny a pořádně ji to pročistilo. Chybami se člověk učí. Už to budou dva roky a nikdo z nás neměl trvalé následky, za 3 dny bylo vše v pohodě, žádné problémy.

Od podzimu 2011 se asi jednou za měsíc v MMS koupu, ale když je příležitost, tak hned dva dny po sobě. Dělám si asi tak kolem 20 koupelí v MMS za rok. Poslední dobou občas přidávám do koupele asi 3 kg soli společně s MMS. Je to vynikající prevence, krásně to čistí a zlepšuje pleť. Potápím se ve vaně, otvírám oči a těm to dělá také dobře. Dávkuji MMS do vany lžičkami a míchám ve vyšší litrové lahvi s užším hrdlem, abych se vyhnul nadýchání plynu ClO2 během reakce. Začínal jsem kdysi 1+1 lžičkou a nyní dávám 3 až 4 lžičky na vanu. Kůže snese hodně, ale je třeba být opatrný na nadýchání plynu ClO2, který při vyšší koncentraci MMS trošku z vany těká.
V létě vozím MMS na cesty v bralenkách 60 ml a k tomu malý sprej 115 ml. Na cestách mi tato výbavička nahradí lékárničku i kosmetické prostředky. Používám MMS tři roky na opalování a nepoužívám opalovací oleje ani krémy.
 
Mám světlou pleť a kůže se mi na slunku vždy spálila do ruda, loupal jsem se jak had a ještě jsem měl náběh na úpal a to jsem se natíral dříve oleji a krémy a přes poledne se schovával ve stínu a stejně to pomohlo jen částečně. Nyní jsem na slunci, jak chci, i v pravé poledne, žádné oleje a krémy a kůže je díky MMS v pohodě, krásně snědá a zdravá. Stříkám MMS vždycky, když se kůže trochu opálí. Mnohdy to vyřeší i silnější spáleninu od slunce. Dávám si do spreje 20+20 kapek MMS + 110 ml vody. Kůže snese i víc, ale větší množství kapek už štípe v očích, když si to člověk stříká na obličej.
 
Na cestách používám sprej s MMS také na štípance od komárů a jiného hmyzua velice rychle to kůži zklidní a stopy po štípancích zmizí, často do 10 až 15 minut má člověk kůži klidnou, jako kdyby ho nic nepoštípalo, navíc to vydesinfikuje kůži a zabráníinfekci z hmyzu. Dále lze na cestách sprejem s MMS desinfikovat odřeniny a jiná zranění. Když je málo vody, lze tím vydesinfikovat ovoce a zeleninu a také si vydesinfikovat vodu k pití, pokud si člověk není jist kvalitou vody. Když na cestách přijde viróza, okamžitě použiji MMS a viróza je brzy pryč. Ale díky prevenci mne virózy většinou míjí. Na letní cesty mi nevyhovuje CDS2, protože je na světle a teple nestabilní. MMS s HGS má neuvěřitelnou výdrž i v takovýchto podmínkách.

V odborné literatuře v podání Jima Humblea jeho knih o MMS a CDS se uvádí, že těmito přípravky, je možné léčit prakticky všechna známá onemocnění včetně rakoviny. Jaký máš na to názor po svých zkušenostech z praxe?
Jane, tohle mi právě zpočátku připadalo neuvěřitelné. MMS a CDS dokáže hodně, ale ne všechno. Nevyřeší samo o sobě všechny nemoci. Pro mne CDS2 a MMS je jen jeden z velmi důležitých a levných prostředků k detoxikaci organismu. MMS a CDS2 však může napomoci k celkovému řešení většiny nemocí, ale většinou za pomoci dalších prostředků a terapií. Jak už jsem zmínil, oxid chloričitý likviduje pouze jednobuněčné patogeny a navíc se k nim musí dostat. ClO2 nezlikviduje vícebuněčné parazity, jen je někdy dokáže vypudit z těla, např. z trávicího traktu a umí likvidovat některá larvální stádia parazitů. Ale není známý jiný, tak univerzální a širokospektrální detoxikační prostředek na jednobuněčné patogeny, jako je CDS2/MMS, tedy oxid chloričitý.
 
CDS2 a MMS je účinná na všechny nemoci způsobené viry, bakteriemi a prvoky. Funguje dobře na záněty, infekce všeho druhu, i tam, kde nezabírají antibiotika. Znám řadu lidí, které to zachránilo od smrti, velmi vážných nemocí, ale i od zcela běžných nemocí a zdravotních problémů. Ale to je na knihu a je již 200 stránková kniha ve Wordu o zkušenostech lidí se CDS2. Lze ji najít na internetu.

Pokud jde o rakovinu, znám několik lidí, co se z rakoviny pomocí CDS2 a MMS dostali. Úspěchy však nejsou tak velké, jak bylo v knihách prezentováno. Kniha zmíní 3 úspěšné případy a nezmíní dalších 20 neúspěšných případů s rakovinou. Oxid chloričitý vždycky pomůže, ale nemusí zachránit onkologického pacienta. Nejde tu jen o účinnost MMS a CDS2, ale o samotnou podstatu onkologických onemocnění. Lékaři totiž nerozlišují mezi skutečným onkologickým nálezem a parazitární zátěží. Doktorům se paraziti v těle člověka jeví, jako metastáze, pokud jsou rozlezlí v orgánech a jako nádor, pokud vytvoří cystu v těle. Můj odhad je, že asi 1/3 onkologických nálezů jsou pouze parazitární zátěže, ať v podobě metastází nebo nádoru, asi 1/3 je onkologický nález společně s parazitární zátěží, který obvykle komplikuje stav pacienta a jen asi 1/3 je samotná rakovina. Jak už jsme si řekli CDS2/MMS na vícebuněčné parazity nestačí a ti dokáží stav pacienta velmi zkomplikovat, a když se neřeší, mohou člověka i zabít.
Samotná rakovina má mnoho forem, kterými se projevuje a mnoho míst, kde se může objevit. Každá rakovina, i když nemá vedle sebe závažné parazity, tak ji provází další zátěže a příčiny. Mnohdy je to psychická a duchovní příčina nebo silně narušená imunita. Psychika a duchovní pozadí ovlivňují schopnosti imunitního systému a imunita je to jediné, co člověka z nemoci dostane. Můžeš zlikvidovat všechny patogeny, onkoviry, parazity, ale pokud se imunitní systém nevzpamatuje, tak se člověk neuzdraví. Dle mých zkušeností imunitu hodně poškozují toxické léky a především klasická onkologická léčba. Poznal jsem pacienty, co měli poslední, smrtelné stádium rakoviny, ale díky tomu, že nebyli zatíženi léky, chemoterapiemi, tak se velmi rychle dostávali díky MMS a CDS2 ze všech potíží. Pak jsem poznal pacienty, kteří neměli tak pokročilé stádium rakoviny, ale protože šli do chemoterapií a ozařování, byli na tom ve výsledku hůře, jak smrtelně nemocní, protože toxické látky v těle poškodily imunitu. Ne že by pro takové lidi nebyla šance, ale je to mnohem náročnější tělo vyčistit od toxických látek a ještě od patogenů. Velkou roli hraje to, zda nemocný má motivaci žít. Mnoho lidí umírá proto, že chtějí vědomě nebo podvědomě z tohoto světa odejít a na jejich rezignaci reaguje imunitní systém tak, že začne vypínat, přestává fungovat. Nemocný to mnohdy svým blízkým ani neřekne, když je to v podvědomí, neuvědomuje si to, jen to cítí, tuší. Mnohdy takového člověka rodina, někdo blízký přemluví, aby něco užíval a zachránil ho, ale v takovém stavu prostředek a terapie dobře nefunguje a dostaví se neúspěch.
Proto mají nejlepší výsledky lidé, kteří do toho jdou sami za sebe a naplno.
Podle informací, které mám teď k dispozici, se jak proti samotnému užívání přípravku, tak i jeho mediální propagaci např. na internetových stránkách, připravují ze strany EU určité právní a legislativní změny a omezení. Máš k tomu nějaké konkrétnější informace, a v čem je podle tebe zásadní problém, který tímto „zákazem“ chce řešit samotná EU?
 
Nemám o nařízení v těchto věcech ze strany EU žádné přesnější a podrobnější informace. Obecně je dlouhodobý tlak omezit jakoukoliv možnost léčby, která jde jinou cestou, než klasická medicína, postavená na farmaceutických lécích. Kdysi se prodávalo MMS jako minerální, potravinový doplněk. Lidi měli s MMS dobré i špatné zkušenosti. Na SUKL a Ministerstvo zdravotnictví se sešlo několik hlášení, která varovala před MMS, ale i ta která MMS chválila, kdy to lidem pomohlo. SUKLto nakonec udělal „šalamounsky“ a prohlásil MMS v srpnu 2011 za lék a jako neatestované a neschválené léčivo zakázal jeho prodej.
 
Tento zákaz se týká doslovně MMS připraveného z chloritanu sodného a kyseliny citrónové. O dalších konkrétních zákazech v ČR nevím, ale obecný zákon říká, že nelze k léčení používat neschválené prostředky. Proto se CDS2 a novější verze MMS nepoužívá k léčení, ale jen k očistě, k detoxikaci organismu. O léční mluví hlavně lidé, kteří nevědí, že léčit se nesmí.
 
V Německu například Policie vyhledává rodiče dětí z diskusí na internetu podle IP adresy, když zmíní, že MMS aplikují svým dětem. Dělají domovní prohlídky a vyšetřují záležitost s MMS v rodině. Někteří příznivci CDS2 tento postup dokonce schvalují, protože také říkají, že MMS do těla a zvlášť do dětí nepatří, když tu máme čistější a vlídnější verzi CDS2. V Anglii byl minulý rok zátah na několik prodejců MMS. Konkrétně k CDS2 se úřady zatím nevyjadřují. Úřady u nás nejsou tak zlé, ale dostávají udání od lidí, co tomu nepřejí. Prodej původního MMS byl dokonce zakázán na udání prodejce jiných potravinových doplňků, které MMS ohrožovalo na tržbách.
 
Cítím, že mezi skeptiky jsou placené osoby, které nás sledují a udávají. Tam už může jít klidně o agenty farmaceutických firem, ale to je má domněnka. Samozřejmě je tam i skupina lidí, kteří to dělají z přesvědčení. Farmaceutický průmysl nemá zájem na takových prostředcích, ani na řešení příčiny chronických nemocí. Vyhovuje jim tlumit potíže doživotně léky. Velice dobře to ukazuje historie konopí a nástup chemických léků před více jak sto lety, kdy byla potlačena přírodní léčba.

Pokud se mocenský aparát pokusí zlikvidovat CDS2 a lidi kolem něj zažene do podzemí, bude to fungovat dál, jako kdysi fungovalo v ilegalitě mnoho věcí. Systém si tím uškodí, protože už hodně lidí ví, že to funguje a mnohdy jde lidem o přežití, tak se toho jen tak nevzdají. Fungování CDS2 nezávisí na nějaké známé osobě, žije to vlastním životem. Možná ještě nebyla dosažena hranice „sté opice“, ale jsme blízko té hranici a systém se bude snažit, aby tato hranice nebyla překročena. Nejsem připraven na nějaký boj, ilegalitu, jak za minulých totalitních režimů. Nechávám tomu volný průběh a nesnažím se na tom ulpívat, ale spoléhám na lidský a boží faktor, který se nikdy žádným manipulátorům společnosti nepodaří zcela pevně uchopit i přes sebelepší propagandu a sebelepší techniku.
 
Nikdo z lidí nechce hrát dlouhodobě roli temných sil a jediné, co je na té straně může udržet, je právě ta manipulace lidí a matení, převracení pojmů. Nevím, jaká je budoucnost MMS a CDS2, vidím ji jen jako přechodnou fázi k lepším prostředkům pro lidi, k lepšímu zacházení s lidmi na současné úrovni, v tomto čase. Pro samotné lidství vidím naději. Věřím, že to co je dobré, to se prosadí.

Vztahuje se na přípravek MMS, CDS nebo CDS2 nějaká registrace či patent?
Tyto prostředky nejsou patentovány. Slyšel jsem o patentu na ošetřování krevní plazmy pomocí plynu ClO2, ale nebylo to uvedeno do praxe. Existuje po světě celá řada dílčích studií o ClO2.
 

Oto, jaká je podle tvého názoru finanční nákladovost při samotné výrobě MMS, CDS nebo CDS2 a mohou se za „domácí“ výrobou skrývat nějaká rizika a nebezpečí?
Finanční náklady jsou poměrně nízké. Jen se to člověk musí naučit a věnovat tomu čas. Chemikálie jsou prakticky stejně drahé jako obaly, myslím malé lahvičky a spreje pro aplikace. Takže polovinu z ceny dělá materiál a druhou polovinu ceny dělá obal, lahev. Materiálové náklady na (1 litr) CDS2 o síle kolem 2500 ppm jsou asi kolem 30 Kč, ale bez práce, energie, vody, obalu. U MMS je chloritan sodný – NaClO2 běžně (1 kg) roztoku 24,5% za 200 Kč a hydrogensíran sodný NaHSO4 (1 kg) prášku za 60 Kč. K tomu lahvičky spreje za 10 až 30 Kč. Příklad: Mne stálo vyléčení celoživotního astmatu do 100 Kč, a s obaly asi 200 Kč.
Ano, nebezpečí je u CDS2 a MMS jako u všeho. Rizika a nebezpečí jsou u používání plynu, elektřiny, vody, soli, léků, pokud se nedodrží jistá pravidla. Největší nebezpečí bývá u práce s koncentráty a u chybného ředění a pak u nadýchání většího množství plynu ClO2, neboť CDS2 a MMS je toxické ve větším množství pro plíce, ale pro plíce je toxická i samotná voda. V regulovaném množství ClO2 pomáhá na dýchací potíže. Člověk se nemusí bát polití koncentrátem chloritanu sodného nebo hydrogensíranu sodného.
 
Pokud se polijete, stačí do 3 minut omýt vodou. Ale nesmí se koncentráty základních roztoků dostat do očí a na velmi citlivá místa, např. genitálie. Takže ukládat mimo dosah dětí! Nevýhoda je, že to odbarvuje látky, takže pozor na cenné oblečení a vysušený chloritan je hořlavý. Nakonec samotné NaClO2 se v koncentraci kolem 25% používá přímo na kůži na silnější popáleniny či jedovaté uštknutí, jen se to po 3 minutách musí umýt a opakovat to tak dlouho, pokud to nepřestane pálit. Ihned po spálenině to velmi dobře zneutralizuje kůži a bolest ani puchýře pak nejsou.

Existují v současnosti v ČR nějaké kurzy čí školicí střediska, kde by si mohli účastníci pod odborným dohledem sami vyrobit své MMS, CDS nebo CDS2 a získat tak potřebnou praxi?
Do léta 2012 byly všechny kurzy, semináře o MMS a CDS, v Mexiku a Dominikánské republice, v centru Jima Humbla, které financoval Mark Grenonz prodeje své letecké společnosti, když mu MMS zachránilo zdraví a život po očkování, které ho poškodilo. Lidé museli z celého světa létat za nimi do jejich centra. Až v září 2012 udělal Pavel Eiselt, vydavatel knih a videí o MMS a CDS, seminář pro zájemce z Čech a Slovenska v Praze. 1/3 z vybraných peněz na semináři šla na podporu Jima Humbla. Jim seminář zaštítil a každý účastník dostal od Jima Humbla diplom po semináři a závěrečném testu znalostí.
 
V Praze byly zatím 4 semináře po 30 lidech. Pavel Eiseltto dělá profesionálně, lidé mají k dispozici všechny pomůcky a suroviny a dostávají knihy a na závěr přednáší vždy nějaký odborník z oboru. Cena je poněkud vyšší, ale zájem o semináře v Praze je. Od podzimu 2014 se semináře v Praze nekonají, byl tlak ze strany úřadů, aby se to zrušilo. Pavlovi hrozilo i zatčení.

Mezitím dělají další lidé přednášky a školení o CDS2 a MMS mimo Prahu. Lidé se to učí mezi sebou doma v rodinách, mezi přáteli a kamarády. Také jsem byl několikrát požádán o přednášky a školení. Je to vždycky soukromá uzavřená akce, kdy se lidé dopředu registrují. Nejlépe přes občanské sdružení. Pokud se uvede v účinnost nové nařízení z EU, tak nemocní lidé nebudou moci na takové kurzy chodit, bude to možné jen pro zdravé.Takže než půjdete na kurz, budete muset mít od lékaře potvrzení, že jste zdraví . Trochu žertuji, ale směrnice z EU prý říká, že nelze předávat tyto informace nemocným lidem…
Po Evropě a po světě přibývá míst, kde se lidé zaškolují. V Bulharsku, nedaleko Sofie, je evropské centrum MMS a založili ho manželé ve svém hotelu, neboť jim MMS pomohlo z rakoviny. Bulharsko zatím tyto aktivity nepotírá, neřeší. Školící místa se objevují veŠpanělsku, Německu, Anglii, ale úřady v některých zemích proti této činnosti zasahují, nebo aspoň vytváří silný mediální tlak proti tomuto prostředku.
 
V Německu je velká komunita kolem MMS. Nejsilnější německá skupina na Facebooku má kolem 17 500 členů, ale německy mluvících skupin kolem MMS a CDS je více. Semináře už byly v Africe i Austrálii. Největší svobodu v těchto věcech mají lidé v řadě jihoamerických zemí. Aktivisti kolem MMS a CDS se začínají objevovat už v Japonsku a také v jiných asijských zemích.
 

Oto, kde by čtenáři internetového portálu Kanal 22 mohli v tuto chvíli najít bližší informace o problematice MMS, CDS a CDS2? Existují nějaké oficiální webové stránky o tomto produktu?
Ano existuje česká oficiální stránka o MMS:
http://www.czmms.info/
 
existuje mnohaleté diskusní fórum U Pramene, kde je desetitisíce příspěvků:
http://www.upramene.cz/forum/viewforum.php?f=36
 
na facebooku je nejaktivnější skupina Užíváme CDS:
https://www.facebook.com/groups/382886911808866/
 
Různých skupin, blogů a dalších informací k CDS2 a MMS je na internetu více. Loni v létě vyšla nejobsáhlejší kniha: MMS – PŘEVRAT V LÉČENÍ NEMOCÍ.
Má 750 str. a je tam obsáhlá kapitola o CDS2 se zkušenostmi uživatelů.
 
Přínosné jsou přednášky na YouTube, např. od Andrease Kalckera 5/2014:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUC1qpGuBf4&feature=youtu.be
Četl jsem některé diskuze na facebooku ohledně „léčení“ pomocí MMS, CDS nebo CDS2, kde mezi sebou „mohutně“ diskutovali, jak zastánci tohoto přípravku, tak propagátoři „přírodní cesty“, léčby pomocí bylinek a léčivých rostlin. K jaké variantě léčby se přikláníš ty, a existuje tu možnost vzájemné propojenosti těchto dvou směrů?
Jsem jednoznačně zastáncem bylinek! Jsou mi rozhodně bližší, jak chemie. Než jsem před více jak třemi a půl roky začal s MMS a CDS, tak jsem nic jiného nepoužíval, pouze bylinky. 30 let, možná i víc jsem neužíval farmaceutické léky. Ani ne proto, že bych byl dříve nějaký zatvrzelý odpůrce farmaceutických léků, ale proto, že se mi intuitivně nechtělo léky užívat a taky jsem je nepotřeboval. Na neschopenku jsem občas šel, ještě když jsem byl zaměstnaný, ale léky jsem si nevyzvedával. Vždy jsem se jen vyležel, vypotil a dělal si čaj z bylinek. Ne že bych byl bylinář, který se vyzná, ale vždy jsem nějaké byliny u sebe měl, které jsem sám nasbíral nebo dostal a ty jsem louhoval na čaj a pil. Lípu, Černý Bez, Podběl, Šípek, Mátu i některé další. Jenže třeba u toho astmatujsem užíval různé čaje a směsi na astma (bylinné sirupy apod.). Zklidnilo se to, ale zase se to několikrát za zimu a podzim vrátilo a další rok znovu. Také jsem neslyšel o případu, že by někomu byliny pomohly z rakoviny (ale nyní věřím, že takoví lidé jsou, jen jsem o nich dříve neslyšel) nebo z roztroušené sklerózy, či jiných chronických problémů. Lidi kolem mne trpěli, umírali a nedokázal jsem jim nabídnout pomoc, jen jsem mohl projevit soucit, lítost, říct dobré slovo, ale cítil jsem bezmoc k některým nemocem. Najednou mne nadchlo něco, co by dokázalo řešit neřešitelné. Naivně jsem si po prvních měsících studia a několika zkušenostech a příbězích myslel, že MMS vše vyřeší. První výsledky byly skvělé, stejně jako později první výsledky se CDS2 vypadaly úžasně, ale později se ukázalo, že to taky vše nevyřeší. Věřil jsem paní Bláhové, že byliny jsou u vážných nemocí neúčinné.
 
Našel jsem studii, kde se píše, že za posledních 30 let klesl obsah minerálů a vitamínů v ovoci a zelenině o 70 až 80%. Podobné to bylo s bylinami. Lidé pracující s ajurvédskými bylinami také říkali, že dříve byly byliny silnější, účinnější. Po prvním nadšení z chemie, jsem se začal postupně vracet k bylinám. Mnohdy to však byly speciální byliny, nejvíce z Peru a dobré výsledky mají lidé s čajem Marco. Zpět k bylinám mne přivedl kamarád, matematik a fyzik Karel Vostruha, který si prodělal velmi vážný a agresivní stav roztroušené sklerózy a potom, co ho z nejhoršího dostala detoxikace, tak se sám dal na dráhu detoxikačního poradce a začal zkoumat a proměřovat účinnost různých bylin na patogenní zátěže i na parazity přístrojem Salvia.

Už kdysi, na začátku práce s MMS, jsem se dověděl od Jima Humbla, že v Africe existuje klinika, kde léčí pouze bylinami a MMS. Místo tají, aby lidé na klinice neměli problémy s úřady, farmacií. Kolega Lukáš Sehnalze skupiny Užíváme CDS, pracuje s bylinami, které jsou tachyonyzovanéa říká, že je tam až milionkrát zvýšená účinnost byliny a nevadí tedy jejich oslabení díky vlivům životního prostředí.
 
Peruánské byliny také fungují, i mnohé naše byliny. Také jsme zjistili, že když se člověk předčistí CDS2, pak samotné byliny mnohem lépe fungují, nabydou na účincích. Když je člověk zanesený toxickými látkami a patogeny, nedokážou se ani dobře vstřebat účinné látky z bylin, ale ani z ovoce a zeleniny. Proto si myslím, že CDS2 a byliny velmi dobře spolupracují. Oxid chloričitý, v podobě CDS2, je čistá chemie a je u ní důležité, že nezanechává toxické látky v těle a tělo čistí. Mnohé byliny nebo bylinné preparáty mohou s lidmi zamávat víc než oxid chloričitý nebo chemické protiparazitární léky. I byliny mohou uškodit, když se nesprávně používají.
 
Používání bylin je věda. Kamarád z Orlických hor mi říkal, že jeho babička byla velmi dobrá bylinkářka a říkala, že velmi záleží na správném čase sběru bylin, např. za úplňku před rozedněním. Každá bylina to měla jinak. Pak je velmi důležité u směsí správný poměr. Důležitá je doba louhování a další faktory. Když tohle někdo neovládá, byliny mu nefungují, nebo někdy škodí. Byliny jsou také chemického složení. V žaludku máme od přírody kyselinu chlorovodíkovou a to je také chemie. Myslím, že to chce na tyhle věci koukat s otevřenou myslí a bez předsudků. Nejlépe je věci vyzkoušet, ověřit, než něco odmítnout, jen proto, že mi něco nevoní nebo nevyhovuje mému názoru.

Mohl bys prosím uvést některé případy ze své praxe, kdy byla jednoznačně zaznamenána a potvrzena úspěšnost léčby pomocí přípravku MMS, CDS nebo CDS2?
Příkladů z praxe mám velké množství. Jednoznačně jsem pozitivní účinky MMS a CDS2 zažil mockrát. Samozřejmě virózy včetně černého kašle, mononukleóza, dýchací potíže, rakovina plic, rakovina dělohy, vaječníků, tlustého střeva, herpesy (opary), kožní problémy, u dlouhodobých ležáků CDS2 hojí skvěle proleženiny, úžasné je to na záněty, infekce, na akné je CDS2 s DMSO zcela nejlepší ze všech známých příprav. Boreliózu to řeší velmi dobře, pokud v těle nejsou rozjety další patogenní a parazitární zátěže, pak je to složitější. Hodně dobrých zkušeností je také u zvířat – psů, koček, koní, králíků, myší, morčat, ale třeba i rybiček. Vloni byla dobrá zkušenost u pána s Parkinsonem a CDS2, obrovské zlepšení po 10 letech, z ležáka se stal zase chodící člověk. Denně přichází nové a nové zkušenosti od mnoha lidí z Čech, Slovenska, Německa i jiných zemí.
Ale pokud jde o potvrzení, záleží na tom, jaké potvrzení by bylo žádoucí. Na papíry si moc nepotrpím a přiznám se, že lékařských zpráv, které by přijala medicína jako nějaké důkazy, je velmi málo. Navíc každá zpráva se dá zpochybnit. Karel Vostruha měl jednoznačně prokázanou roztroušenou sklerózu na magnetické rezonanci. Po úspěšné detoxikaci šel znova na magnetickou rezonanci a nález zmizel. Nechal si oba snímky vyhodnotit také v jiné nemocnici, kde nebyl jako pacient veden a potvrdili mu, že pacient na prvním snímku RS má a na druhém RS nemá. Jenže tam, kde byl veden jako pacient s RS, řekli, že se jedná jen o zlepšení. Byla snaha to popřít, zpochybnit, říci, že tam byla chyba v diagnóze. Ale detaily kolem lékařské zprávy nemám k dispozici.
Přístup je různý. Mnoho lékařů mnohdy ani neví, zda pacient MMS nebo CDS2 užíval, takže to v papírech nemá. Někteří lékaři se to dozvědí, pacienta pochválí, že sám našel cestu z problému, ale do lékařské zprávy to nenapíšou. Mnozí pacienti, když jim doktoři nepomohli, tak přestanou za lékaři chodit a starají se o sebe sami. Problém vyřeší, potíže jim ustoupí a nemají potřebu si uzdravení nechat jít potvrdit lékařem. Mám kamarádku, keramičku, v létě 2013 diagnostikována rakovina plic, podle lékařů měla brzo zemřít, ale na žádné chemo nešla, užívala MMS a CDS2 a nějaké šamanské byliny a na podzim 2014 jsem ji navštívil a byla plná energie a bez potíží, jen u doktorů se rok a půl neukázala a je v pohodě dodnes. Jiní pacienti s rakovinou plic se nechali přemluvit na chemo a většinou do půl roku konec. Umírali v bolestech.
Vykládal mi jeden onkopacient, že jeho onkoložka si do papírů zapisuje, že na základě vlastního rozhodnutí používá MMS a CDS2 a sleduje to, dělá si poznámky. Problém tohoto pacienta je, že předcházející klasická léčba nebyla příliš úspěšná a probíhala více let, takže organismus je zatížený chemoterapií a ozářkami. Setkal jsem se s mladým pánem, co mu zemřel po roce léčby na onkologickém oddělení otec na rakovinu. Když už bylo hodně zle, řekl doktorce, že by chtěli zkusit MMS. Doktorka řekla, že to zná, ale že teď už je i na MMS pozdě, že to by se muselo začít dřív.(Ale nemohla to předtím sama doporučit, protože jako lék na rakovinu to není schválené a musí na onkologickém oddělení používat jen schválené postupy.)
Žena od mého známého měla velké bolesti – záněty v těle. Mají kamaráda doktora, snažil se jí předepisovat ta nejlepší antibiotika. Vyzkoušeli asi troje, ale žádná z nich na záněty účinně nezabrala. Zánět se zhoršoval. V pátek doktorovi řekli, že tedy zkusí MMS. V té chvíli se hodnoty zánětu dostali u CRP na 138,5. Lékař rezignovaně přitakal, když jim nedokázal pomoci, ať tedy MMS zkusí. Paní začala užívat MMS už v pátek odpoledne a dělala jen pití a koupele přes víkend. V pondělí měla CRP na hodnotě 27,5 a do týdne byla krev zcela čistá a bez potíží. Když to doktor viděl, vykřikl, že chce ty kapky také, ale v zápětí vešla jeho zdravotní sestra a začal hrát před ní divadlo a říkal: „Sestřičko, to nám ale nakonec ta antibiotika pěkně zabrala…“
Hodně příběhů s použitím CDS2 je v souborech skupiny Užíváme CDS, kde ve WorduMichaela Bordovská posbírala k 31. 12. 2014 na 200 stranách zkušenosti lidí ze skupiny.
Pokud jde o CDS2, jsou u onkologických onemocnění nejlepší výsledky u rakoviny plic, u rakoviny dělohy i děložního čípku, vaječníků, u rakoviny tlustého střeva, rakoviny prostaty, ale dobré výsledky jsou u rakoviny slinivky břišní, jen tam je mnohdy hodně komplikací a je oříšek to všechno doma uhlídat – záněty, parazitární zátěže, špatný stav jater…, takže mnohdy není problém řešit rakovinu, ale je umění zvládnout parazity, stav jater, ledvin a další zátěže. Je třeba řešit nemoc komplexně, včetně stravy a přístupu ke zdraví, k životu.
Oto, existují podle tebe zdravotní stavy, kdy bys nedoporučoval jakékoliv užívání přípravku MMS, CDS nebo CDS2?
Z několika tisíc lidí, co jsem poznal přes internet nebo osobně, jsem zažil asi jen dvě osoby, které nebyly schopny užívat CDS2 ani v minimálních dávkách. Nevím, v čem byl problém, ale ony prostě nedokázaly jakkoliv detoxikovat tělo, ani malými dávkami. Taky jsem s nimi nebyl. Jen mi to psaly… Podle mého názoru to jde užívat vždycky, ale musí se upravit dávkování podle stavu pacienta. Díky tomu, že lze CDS2/MMS libovolně ředit, dá se koncentrace, dávky upravit tak, aby vyhovovala každému, s ohledem na jeho stav, věk, váhu a patogenní i toxické zátěže. Opatrně postupovat u slabých a nemocných ledvin a jater.
 
Pokud nevyhovuje příliš pití, lze dělat řadu vnějších aplikací – koupele, plastový vak, inhalace, potírání kůže. Opatrně se musí u lidí, které trápí dlouhodobé a vážné chronické nemoci, takoví lidé mají často obrovské patogenní zátěže a nelze očistu organismu dělat rychle, je třeba pomaličku, pozvolna začínat trpělivě od malých dávek, především u pití.Stejně tak u lidí, kteří užívají silné a toxické léky, nebo hodně léků.
 
Léky stav pacienta mohou komplikovat více, než samotná nemoc. Špatné je to často po chemoterapiích, ozařování a biologické léčbě, tam se musí také pozvolna od malých dávek. Tělo se musí nejdříve vyčistit od toxických látek z léků a pak může účinně probíhat očista organismu od patogenů. Ale pro každého lze najít dávky a koncentraci, kterou nemocný snese.

Někdy i malé množství CDS2 může v člověku udělat pozitivní změny. Pacient, co měl 10 letParkinsona a rok už jenom ležel, pil první týden 3x denně CDS2 o síle 25 ppm po 1 dcl a druhý týden 3x denně 50 ppm a ještě k tomu přidal čaj Marco a po 14 dnech užívání vstal z postele a začal po roce chodit. Šestiletý kluk měl 3 měsíce mononukleózu a babička mu dávala na noc do místnosti, kde spal, štamprli s 20+20 kapkami MMS + 20 kapek vody a za týden byl zcela zdravý a nic jiného nedělali. Někdy fakt stačí málo.
A co aplikace přípravku MMS, CDS či CDS2 v případě dětí? Existují zde, nějaká vážná nebezpečí
Ano, největším nebezpečím CDS2/MMS s hgs u dětí, je klub skeptiků a lovci šarlatánů a podobná sdružení. Sledují na internetu diskuse uživatelů. Posílají maminkám, co zkoušejí CDS2 na dětech, výhrůžné zprávy a udávají je na úřadech a Policii za týrání dětí.Tito odpůrci CDS2 mnoho o prostředku a jeho účincích nevědí. Někdo jim řekl, že je toSavo a že musí chránit děti před hloupými rodiči, kteří jim to chtějí dávat. Možná věří tomu, že jim to opravdu ubližuje. Přitom opak je pravdou. Nezažil jsem totiž u dětí takové problémy s detoxem, jaké mají někteří dospělí lidé, kteří jsou za desítky let zanesení patogeny a toxicitou.Děti to snáší většinou lépe jak dospělí a stačí jim mnohdy velmi málo na vyřešení problémů. Často není potřeba ani pití. Mnoho problémů u dětí vyřeší koupele, potírání kůže, nebo jen volná inhalace – čištění vzduchu v místnosti. Náročnější to však bývá u autistů, tam jsou opravdu velké a vážné zátěže. To, jak pracuje CDS2 nebo MMS s hgs se nedá srovnávat s negativními účinky ATB, kortikoidů a dalších léků. CDS2 pracuje čistě, zlikviduje patogeny i toxické látky v těle, ale samo nezanechává v organismu chemické stopy, zátěže jako léky. Je však třeba být opatrný a dodržovat správné dávkování s ohledem na věk a váhu dítěte.
Mám informace od několika desítek maminek, kdy CDS2 nebo MMS s hgs aplikovaly. Jedná se o děti všech věkových skupin, již od novorozenců, miminek. Třeba maminka, která nemohla kojit, koupala své dítě už týden po narození v MMS s hgs, aby ochránila jeho oslabenou imunitu, když nemohlo pít mateřské mléko a také aby ho ochránila před škodlivými vlivy z očkování. Dítě má už dva roky a je zdravé. Pak se objevilo několik zoufalých maminek, co chodily dlouhé měsíce a roky po pediatrech s poměrně vážnými chronickými problémy dětí, které se rozjely pravděpodobně po očkování a lékaři jim nebyli schopny pomoci, např. dítě od 2 do 5 let stále nemocné, maminka zoufalá, nic nepomáhalo. Tito rodiče se rozhodli pro detox CDS2 a MMS s hgs. Dělali jen koupele dítěte v MMS s hgs a dávali tolik kapek, co dítě váží, čistili vzduch v místnosti MMS s hgs 20+20 kapek + 20 kapek vody, což je zároveň volná inhalace a dávali pít dítěti CDS2 o koncentraci 25 ppm, asi 200 až 300 mldenně. Někteří rodiče ještě potírali kůži dítěte koncentrátem CDS2 o síle 1000 ppm.
 
U většiny dětí, co byly roky nemocné, trval detox kolem 3 týdnů.
 
Třetí týden děti začaly vylučovat stolicí také střevní parazity. Je zajímavé, že u dětí to střevní parazity vypudí, u dospělých se to běžně nestává. A děti měly od té doby klid a vrátilo se jim zdraví. Ale pokud jde třeba o autisty, tam je to náročnější se zátěží zbavit. Ale i autismus lze mnohdy úspěšně řešit.Když si vezmeme, co oxid chloričitý řeší, pak především likviduje jednobuněčné patogeny a nedokáže zlikvidovat vícebuněčné parazity. Vícebuněčné parazity často očima nevidíme, musíme mít k dispozici profesionální mikroskop.
 
Ani takovéto mikroskopické parazity však CDS2/MMS nezabije. Samozřejmě jakékoliv předávkování může být nebezpečné! Mnoho přípravků, koření, které máme doma v kuchyni, kdybychom přehnali dávky, ublíží nám nebo našim dětem, o lécích nemluvě. Takže opatrnost a znalost aplikací je vždy na prvním místě a za žádných okolností se nesmí podcenit.

Oto, dovolím si drobně odbočit od tématu a zeptat se tě, jaký je tvůj názor na povinné očkování a jeho odnože? Ptám se z toho důvodu, že se v těchto dnech v Parlamentu ČR rozhoduje o radikálních změnách zákona v oblastech povinného očkování.
Při své činnosti v oblasti MMS a CDS, se za poslední roky setkávám s celou řadou rodičů a diskutujeme společně na toto téma. Z výpovědí některých rodičů, tu vzniká vážné podezření, že vakcíny díky svým vedlejším účinkům mohou vážně ohrozit zdraví dětí, takže nemohu být k této problematice lhostejný. Slyšel jsem mnoho maminek mluvit o tom, jak jejich dítě bylo do očkování zdravé, komunikativní a po očkování se stav dítěte velmi změnil k horšímu, začaly problémy na psychické i fyzické úrovni. Je dobré, když se lidé s těmito zkušenostmi obrací nejen na SUKL, ale i na své zastupitele, kteří budou zákony schvalovat, když sdělí příběhy médiím a sdružením, které se problematice věnují.
 
Pak je tu také další způsob a tím je podání trestního oznámení za ublížení na zdraví, na neznámého pachatele. Policie se tímto oznámením musí ze zákona zaobírat, prošetřit ho a do určité doby se k problému vyjádřit. Existuje v této věci také forma „odškodnění za trvalé následky apod.“. Tato záležitost se ale musí řešit soudní cestou. Informace o nežádoucích účincích v oblasti očkování, jsou také k dispozici na Internetu, takže si je každý může dohledat sám a přečíst si o nich.

Podle mého názoru nejde při úpravě zákona o zdraví jen o očkování, ale o to, aby měly farmaceutické firmy a klasické medicínské postupy co největší koláč na trhu s nemocemi, lidským zdravím. Je snaha omezit „alternativní“ přístupy ke zdraví, možnosti samoléčení, možnosti volby. Je to velmi špatná situace pro člověka, protože víme, že současná medicína je často o tom, že vytváří celoživotní pacienty, celoživotní klienty pro sebe a farmacii.
 
Tyto tlaky přichází ze strany EU i USA. V pozadí je samozřejmě farmaceutická lobby. EU v těchto věcech slouží k prosazování lobbistických zájmů různých nadnárodních korporací a tato lobby je jednou z nejsilnějších. Když se podíváme na světové statistiky, tak v současné době má zdravotnictví a léky na světě největší tok všech peněz ze všech oborů lidské činnosti.
http://www.worldometers.info/cz/
Takže zpět k MMS a CDS. Přichází možná nejdůležitější otázka ze všech. Oto, máš nějaké konkrétní informace o tom, že by někdo po užívání MMS, CDS či CDS2 zemřel, nebo měl jiné vážné zdravotní komplikace či potíže?
O smrti po těchto přípravcích nevím, neslyšel jsem. Byly asi dva tři případy ze světa, kdy byla snaha to hodit na MMS, ale není to podložené. Mám jednoho velmi dobrého známého, jehož přítelkyně se léčila MMS a zemřela, ale měla rakovinu, byla na vozíku, nevěřila klasické medicíně. MMS jí nepomohla. Lékaři říkali, že byla šance ji pomoci, kdyby neodmítala klasickou léčbu.
 
Ale detaily o tom nemám, tu paní jsem nikdy neviděl ani neslyšel a dozvěděl jsem se to zpětně, později, když mi známý dal najevo, že MMS nevěří a považuje ho za podvod na nemocných lidech. Vím o několika lidech, co se snažili u rakoviny použít MMS nebo i nové CDS2 a neuspěli, zemřeli. Ale tyhle lidi nezabilo MMS/CDS2, zabila je nemoc samotná, bylo pozdě, špatně se to řešilo v návaznosti na další potíže a zátěže nebo přišly nevhodné medicínské postupy. Někteří z těch lidí neměli dobré informace o problematice a na tom se to zaseklo, zkomplikovalo. Rakovinu a ostatní vážné nemoci nebude možné řešit pouze nějakým jednoduchým lékem.
 
Je to celý komplex problémů, zátěží i duchovních a karmických zátěží. Jedná se o vnější i vnitřní faktory, které nemoc ovlivňují.Mnohdy je nemoc brzda, dar a klíč k pochopení světa, lidí i sebe samotného. Porozumět všem souvislostem nevyžaduje jen znalosti, ale i pokoru a napojení se na univerzální zákony vesmíru. Pokud chceme vyřešit rakovinu, je třeba vše řešit na více úrovních, je to komplexní problém.

Pro obyčejného člověka, je těžké mít doma při samoléčbě vše pod kontrolou. Oxid chloričitý na všechno nestačí. Mohou se objevit u lidí silné, nebezpečné parazitární zátěže, a pokud dotyčný nemá dostupné kvalitní měření a prostředky na odčervení od parazitů, zabijí člověka nakonec paraziti, objeví se silné záněty z ložisek parazitů a je to špatné.Někdo se po prvním zlepšení, které nastane díky CDS2, vrátí ke klasické léčbě. Doktoři nasadí chemo, bioléčbu a pacient se začne opět zhoršovat a není schopen dále CDS2 užívat, protože po chemu či bioléčbě, je mu hodně zle a snaha CDS2 o vyčištění organismu vyvolává po chemoterapiích silné zvracení. Bylo však několik případů, kdy lidé dokázali užívat klasickou onkologickou léčbu souběžně s MMS/CDS2 a pomohlo jim to. Nefungují ve všem stejná jednoduchá schémata. Ve hře je hodně faktorů. U každého je to jiné, i když se může jednat o stejnou diagnózu.
Původní MMS s kyselinou citrónovou má dodnes své zastánce a někteří věří, že je to nejúčinnější verze oxidu chloričitého na rakovinu. U této MMS se však objevily případy s acidózou – překyselením – žaludku a poruchy trávení.
 
Někteří lidé vypadali opravdu nezdravě a někteří stále věřili, že to patří k detoxikaci, ale byly to reakce na vedlejší, nežádoucí sloučeniny, které stará MMS obsahuje. Ale co vím, po čase se to u většiny lidí zase srovnalo, jen to bylo hodně nepříjemné. Objevují se u této MMS také potíže s ledvinami i játry. Byly případy, kdy citráty způsobily na ledvinách kameny, když MMS s citrónovkou člověk dlouhodobě a intenzivně užíval. Vím o paní, co měla rakovinu mozku a díky MMS se z rakoviny mozku dostala, nádor a metastáze zmizely, ale udělal se jí kámen na ledvinách, který se pak odstraňoval operací.
 
Přímo v mém okolí byla většina potíží po staré MMS jen nevolnost, průjmy, zvracení a neschopnost do sebe MMS dostat, psychický i fyzický odpor k pití. Ale, nepříjemnosti spojené se starou MMS po několika hodinách, dnech, týdnech pominuly, nebylo to nevratné, organismus se zregeneroval, alespoň u lidí, které jsem poznal, ale některé stavy byly velmi nepříjemné.
 
S přechodem na novou CDS2 a MMS s hgs se podařilo většině těchto potíží vyhnout. Zůstaly jen detoxikační reakce, které lze regulovat dávkami a koncentrací přípravku. Člověk by měl vědět alespoň základní věci o detoxikaci.
 
Detoxikace je někdy náročná, ať už se dělá jakýmkoliv způsobem. I při detoxu půstem, bylinami, vodou dochází často k herxům a člověku nemusí být u toho dobře.
 
Čištění těla je mnohdy náročný proces a není to působením detoxikačního prostředku, ale samotným množstvím zlikvidovaných patogenů v těle, které zatěžují organismus a ledviny či játra a je třeba vše nadávkovat a načasovat tak, aby to náš organismus a naše orgány zvládly s co nejmenšími problémy.

I přes mou kritiku starších verzí MMS a CDS, nechci slepě prosazovat jen CDS2 či MMS s HGS. Řada lidí, kterých si vážím, a problematice rozumí, vyslovuje názor, že pro některé nemoci může být starší verze MMS vhodnější, že toxické látky, které obsahuje, mohou být toxické i pro patogeny, že např. citráty prý někdy fungují jako otvírák na konzervy, kdy se díky nim otevře buňka patogenu a ClO2 ji pak snadněji zlikviduje.
 
Chemik, který fandí CDS2 však říká, že citráty lze dodat do roztoku CDS2 zvlášť. Také mezi poradci kolem Ing. Bláhové je názor, že přebytek HCl, který zůstává u přípravy MMS s HCl je dobrý pro organismus, žaludek a žaludeční, střevní problémy, ale opět je možné doplňovat pitím samotnou 4% HCl 5-10 kapkami na sklenici vody denně, nebo kapslemi Betainu HCl. Tohle všechno však vyžaduje už náročnější laboratorní výzkum, studie. Doufám, že se toho dočkáme.

Domníváš se, že o přípravku MMS, CDS nebo CDS2 a o jeho léčebných účincích, má širší povědomí lékařská obec v ČR?
Jakési povědomí mezi lékaři o MMS a CDS mezi lékaři je. Širší povědomí o skutečných účincích a možnostech asi nebude. Ale jsou lékaři, kteří se zajímají, už jsem pár lékařů do problematiky zasvěcoval a jsou i výjimky, kteří to používají ve své praxi, u svých pacientů. Pak jsou lékaři, kteří to používají spíše pro sebe, svou rodinu a své přátele. Někteří veterináři, kteří to vyzkoušeli, jsou tím nadšeni. Problém je v tom, že lékaře omezuje legislativa v používání neschválených prostředků a někdy víc než legislativa je omezuje jejich vzdělání, naprogramování takovým věcem moc nevěřit.
Oslovil jsem i vědce, kteří rakovinu zkoumají, zda by neudělali výzkum účinků oxidu chloričitého na rakovinu. Jeden mi odpověděl, že se takovým „šarlatánstvím“ vůbec zabývat nebude, že kdyby něco takového na rakovinu fungovalo, že by o tom psaly vědecké časopisy a on že žádný takový článek nenašel. Když tomuto vědci napsaly desítky lidí, že jim to pomohlo z různých nemocí i z rakoviny, odpověděl, že vůbec netušil, jak hodně šarlatánů v Čechách je, že je to všechno podvod, nesmysl, pomatenost lidí, kteří hromadně propadli davové manipulaci a „placebo efektu“. Ale zarputile odmítal udělat byť jen sebemenší pokus, aby si to na virech a bakteriích vyzkoušel. Považoval to za něco naprosto neslušného, co do opravdové vědy nepatří, na co se skutečný vědec nesmí ani podívat, ani o tom přemýšlet…
Druhý vědec byl vlídnější, ale řekl mi, že nemůže jen tak udělat pokus na jedno odpoledne, že se to musí zkoumat dlouhodobě, systematicky, opakovaně a to už jsou týdny a měsíce práce, ne-li rok či více. Při jeho režii 5 až 6 tisíc denně za laboratoř si nemůže dovolit takový výzkum realizovat, protože peníze na provoz nemá. Musel by na takový projekt dostat grant. Takové granty se pohybují v milionech. Pokud je pravda, že granty přidělují lidé z Klubu skeptiků, tak je jasné, že na „šarlatánství“ se granty nepřidělí. Je to stejné, jako kdyby chtěl ve středověku někdo grant na ověření toho, zda je Země kulatá. Prostě některá fakta je neslušné ověřovat.
Jak je podle tvého názoru možné tyto přípravky dlouhodobě užívat? Existují tu nějaké časové limity, nebo doporučené vysazení ze zdravotních důvodů?
Nic se nemá přehánět. CDS2 ani MMS by nemělo nahrazovat práci imunitního systému.Nemyslím si, že by jakýkoliv detoxikační prostředek byl vhodný k dlouhodobému užívání, např. v řádu mnoha měsíců či let, především, co se týče intenzivního vnitřního užívání. Jak dlouho užívat CDS2/MMS je velmi individuální, podle zátěží a podle znečištění organismu. Ideální je, když je užívání CDS2/MMS kontrolováno měřením, ale kvalitní měření není každému dostupné. Někomu stačí pár dnů, někomu týdny, jiným měsíce.
 
Optimální je dělat pauzy při intenzivním užívání po 3 týdnech na víkend, 3 dny až týden a pak opět pokračovat v dalším kolečku 3 týdnů. V čase pauzy více doplňovat vitamíny a minerály. Je velký rozdíl v tom, když člověk užívá CDS2 10x denně o koncentraci 150 ppm a když užívá 2x nebo 3x denně 25 až 50 ppm. Nízké dávky a koncentraci lze užívat mnohem déle, jak vysoký počet dávek s vysokou koncentrací.

Vysadit by člověk měl vždy, pokud se mu detoxikací velmi přitíží, zhorší stav, je mu zle. Pauza se dělá obvykle na zbytek dne, nebo den následující a začíná se asi na polovičních dávkách, než byly dávky, u kterých byla silnější nevolnost. Později se začne opatrně zase pozvolna navyšovat koncentrace nebo počet dávek. Je dobré, když k tomu člověk dokáže přistupovat s citem, intuicí a přitom má nastudované základní pravidla používání.
Domníváš se, že MMS, CDS nebo CDS2, může mít nějaké vedlejší zdravotní účinky?
Dle výzkumů je oxid chloričitý – ClO2 (MMS, CDS) toxický pro lidský organismus, až u dávek nad 24 mg ClO2 na litr vody! To znamená, že až při koncentraci CDS2 někde kolem250 ppm. U MMS s hgs je to při 15 kapkách na dávku.
Je třeba rozlišovat starší MMS s kyselinou citrónovou, MMS s HCl a MMS s HGS.
Původní MMS s citrónovkou byla s vedlejšími účinky. Už jsem to zmiňoval. Acidóza, překyselení žaludku, poruchy trávení, velké zatížení ledvin a jater a tvorba kamenů na ledvinách. Stejně tak je rozdíl mezi starší CDS a novou CDS2, především v účinnosti. U starší CDS a u MMS s HCl jsem nějaké vedlejší zdravotní účinky nezaznamenal.
Přesto jsem poznal řadu lidí, kteří nemohli užívat MMS s HCl, způsobovala jim silnější nevolnosti, a po přechodu na MMS s HGS nebo na CDS2 již problémy neměli a dokonce se dostali tito lidé na 4-5 kapek MMS s hgs, i když předtím nemohli ani jednu kapku MMS s HCl. Ale názory mohou být různé. Někomu zase vyhovuje víc MMS s HCl. Je však nestabilní a slabší.
Dalším diskutovaným problémem je oxidační šok. Přílišné okysličení organismu. Ale vše je opravdu o míře používání, dávkování. Pokud bychom se báli okysličení, můžeme se bát i sportování, že nás moc okysličuje, že moc dýcháme. Tohle rozebírá dobře Andreas Kalckerv přednášce z května 2014. Hodně záleží na tom, jaký má člověk metabolizmus, jak dokáže zpracovávat tyhle prostředky k detoxikaci a vyhubené patogeny. Rozdíly snášenlivosti ClO2 u lidí mohou být běžně pětinásobné, někdy až desetinásobné. Je to podobné jako u používání soli. Někdo solí neskutečně moc, někdo málo a někdo vůbec, ale i ten, kdo nesolí, používá sůl, protože ta je základem většiny potravin. Každý organismus je jiný a má jinou míru snášenlivosti i jinou potřebu danou látku vstřebávat. Někomu stačí málo a někdo zase potřebuje určité látky hodně.
 
Pak je třeba rozlišovat mezi detoxikační reakcí a vedlejšími účinky z MMS. Detoxikace nebývá mnohdy příjemná, zvlášť pokud je člověk zanesen velkým množstvím patogenů a toxinů. Detoxikace je náročná, i když ji provádíme půstem, bylinami, vodou, nebo jinými prostředky. Může nastat silná únava, nevolnosti. Ale rozdíl mezi vedlejšími a detoxikačními účinky je v tom, že po detoxikaci se člověk velmi rychle spraví, vše odezní, špatné stavy jsou jen přechodné, člověk rychle nabere sil, navrátí se ke zdraví a už se s ním nic problematického nevleče. Vedlejší účinky po lécích a nevhodných přípravcích se vlečou, přetrvávají. Z mé zkušenosti vyplývá, že po správně provedeném detoxu lidem potíže rychle odešly a cítili se dobře.

Oto, na závěr mi prosím dovol, abych ti jak za sebe, tak i za všechny čtenáře Kanalu 22 moc poděkoval za tvé rozsáhlé informace, myšlenky a především čas strávený nad tímto rozhovorem a popřál Ti mnoho sil a dobrého zdraví do budoucnosti.
Jane, také děkuji za rozhovor a přeji Tobě i čtenářům Kanálu 22 hodně inspirujících článků, informací, samozřejmě i zdraví, štěstí a správné kroky životem.
 
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2024
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah