Výroba koloidů - Zdraví

Přejít na obsah

Výroba koloidů

KOLOIDY
 
Koloidní disperze vyrábíme řadu let, máme tedy zkušenosti jak výroba ovlivňuje kvalitu a celkovou účinnost disperze.
 
Koloidní disperze znamená, že v destilované vodě jsou rozptýleny miniaturní částice kovu. Částice jsou natolik malé, že na ně nepůsobí gravitační síla a proto se v destilované vodě volně pohybují. Velikost částic stanoví použitelnost koloidu, ale i jeho zabarvení. Hodnota stejnosměrného napětí přivedeného na elektrody s čistého kovu s čistotou 99.99%, tedy téměř bez jakýchkoliv vedlejších přísad, určuje velikost nano částic.  Koloid který obsahuje nano částice, které projdou buňkou je bezbarvý, při vyšší koncentraci a vyšším proudu jsou nano částice větší a koloid má zlatavý nádech, kovové chuti. Zvyšováním napětí se zvyšuje i proud, výrazně se zkrátí doba výroby, ovšem za cenu větších nano částic v koloidní disperzi. Tím se sníží vnitřní účinnost koloidu a koloid se hodí spíše pro vnější použití. Dobu výroby však ovlivňuje i velikost elektrod, teplota a kvalita destilované vody.
 
Jsou přístroje údajně řízené procesorem který zajistí, aby koloidní disperze byla vyrobena za určitý čas s požadovanou hodnotou udávanou v "ppm" což je elektrolytická vodivost.
 
Po zkušenostech lze odvodit, že měřící přístroj kalibrovaný na měření "ppm" koloidního stříbra, je pro jiné koloidní disperze vhodný pouze za předpokladu, že známe tvrdost kovu a elektrickou vodivost. Čas výroby různých koloidů je různý.  Při laserové kontrole jiného koloidu než stříbra, je množství nano částic větší, přestože přístroj kalibrovaný na stříbro ukazuje nižší hodnoty. Při kontrole laserem je třeba vzít v úvahu, že tento způsob je spolehlivý pouze tehdy, když provedeme kontrolu před výrobou v kvalitní destilované vodě, tam prakticky není žádný paprsek, kvalitní destilovaná voda neobsahuje téměř žádné částice. Tím je vlastně určena i kvalita destilované vody. Pokud používáme při výrobě naprosto čisté kovy, ve vodě nejsou žádné jiné příměsi, je paprsek laseru výrazný a podle intenzity lze informativně stanovit kvalitu disperze /Tyndallův efekt/ a nebo přesněji použít měřič kalibrovaný pro koloidní stříbro a u jiných koloidů než stříbro, naměřenou hodnotu stanovit  jako normál. Vodivost a tvrdost elektrod pro výrobu koloidu např., mědi, zinku, zlata, železa je rozdílná, mimo koloidní stříbro je vhodné posuzovat hodnotu "ppm" porovnáním intenzity laserového paprsku a zároveň i přístrojem a nameřené hodnoty využít pro další výrobu.
 
Pro výrobu koloidních disperzí  je základní požadavek kvalitní destilovaná voda, její výroba je v našem případě přes speciální destilační přístroj s uhlíkovou filtrací, magneticky upravená a kov elektrod o čistotě 99,99 %. Při výrobě používáme laboratorní zdroje s manuálním nastavením napětí nebo proudu. Zdroje se nastavují tak, aby proud procházející elektrodami nepřesáhl hodnotu 20 mA, což zaručuje velikost nano částic, které projdou buňkou. Při takto malém proudu a použitím standardních elektrod  o délce cca 8 cm by výroba koloidu  trvala neúměrně dlouho. Použitím elektrod o celkové délce 50 cm, trvá výroba 1l koloidního stříbra na hodnotu 20ppm, tři hodiny. Doba výroby ostatních koloidů se úměrně prodlužuje podle jejich faktické vodivosti, při zachování délky elektrod. Dalším faktorem ovlivňujícím délku výroby, ale částečně i kvalitu, je teplota roztoku. Teplota roztoku při výrobě byla po zkušenostech stanovena na 33st. Celsia, využitím dvojité nádoby.
Kolem elektrod se vytváří  prostředí s větším množstvím vodivých nano částic co způsobuje zvýšení proudu. Tento efekt lze odstranit soustavným promícháváním roztoku. Není zcela jasno s čím může koloidní roztok reagovat a kovová nebo umělohmotná míchadla je problematické použít. Pro dokonalé promíchání i mezi elektrodami je použito ode dna nádoby probublávajícího vzduchu. Vzduch však může obsahovat prach, viry, bakterie nebo i plísně a proto je speciálně čištěn.
 
Další problém je, že na záporné elektrodě se usazuje kal. Občasnou změnou polarity se elektrody čistí, hotový roztok je dvakrát přefiltrován.  
 
Destilací se voda zbaví veškerých informací a je prokázáno, že voda dokáže informace jímat. Nové pozitivní informace jsou do vody dodávány spolu s léčivými Solfeggio frekvencemi po dobu 1 hodiny. Jako důležitý prvek kvality roztoku je provedení tachyonizace. Takto vyrobený koloid je možné bez obav použít jak vnitřně tak i vně. Roztok je plněn do speciálních tmavých lahví určených pro léčiva a je doplněn "Květ života". Kvalita lahví je certifikována a porovnatelná s čistým křemičitým sklem.
Pro výrobu malého množství pro osobní potřebu je zařízení příliš drahé, nicméně vyrobit kvalitní koloidní disperzi je alchymie. Výrobní postup je léty ověřen a známe jej pouze my, tedy bez určitých znalostí a vhodných zařízení nelze kvalitní koloid vyrobit.
Ochraňte své zdraví a zdraví i jných lidí, zvířat a rostlin.
Po dlouhodobých zkušenostech s výrobou kolidních dispezí a s vědomím, že využitím koloidních disperzí lze zajistit a v mnoha případech obnovit zdraví především lidí, ale zvířat a rostlim. Existují procesorem řízené zařízení pro výrobu koloidního  stříbra, zpravidla bez vizuální kontroly, kde podle návodu nějaké koloidní stříbro vyrobíte. Takový přístroj je pro výrobu jiných koloidů nevhodný, protože výroba je řízena podle elektrické vodivosti elektrod a zinek nedo měď mají vodivost jinou a tak nejde s určitostí tvrdit, ze takto vyrobíte kvalitní koloid.
Základem je kvalitní destilovaná voda, v našem případě magneticky polarizována, ve které jsou elektolýzou rozptýleny nano částice příslušného kovu. Elektrody stříbra, mědi, zinku a případně zlata mají čistotu 99.99%. Takto vysoká čistota kovů je vcelku neobvyklá a je docela problém zakoupit elektrody, protože se jedná o malé množství a jako elektrody pro elekrolýzu je žádná firma nenabízí. Koloidní zlato je požadováno ojediněle a tak elektrody nejsou v naší nabídce i proto, že využíváme elektrod o celkové délce 1m. Výčet pomůcek pro profesionální výrobu koloidního stříbra je vcelku obsáhlý  a pokud chcete koloidy jen pro vlastní potřebu, lepší je hotové nakoupit u ověřeného výrobce. Pro využití koloidů pro oficiální podnikání, to znamená výroba a prodej, je lagislativně  složité, ale průchodné, tak aby vše bylo v zákonném rámci. Pokud máte touhu pomáhat a mít za to nějaké peníze, poradíme Vám jak tuto velmi prospěšnou činnost realizovat. Dříve než se rozhodnete je třeba řící, že investice do zařízení se vším všudy je asi 20 tisic, i když návratnost může být krátká. Jakmile zákazník zjistí co vše koloidy napraví, stává se pravidelným odběratelem. Rozhodli jsme se nenechat si dloudobé zkušenosti jen pro sebe, protože koloidy dávají možnost postarat se o své zdraví za relativně málo peněz.
Vyvíječ koloidů - jednoduchá varianta.
Návod, popis a komponenty získáte na požádání přes email uvedený v kontaktech.
Destilovaná voda 5l Aqua Purificata - zakoupení v každé lékárně nebo si pořídíte destilační přístroj.
Jednoduchý stejnosměrný zdroj 24V DC.
Vzduchovací motorek.
Elektrody Ag, Zn, Cu, Fe - Čistota kovů 99.99 % REGEN CLUB z.s. /ověřeno pro profesionální použití/.
Vyvíjecí nádoba s víčkem - Teo -1l Teskoma.
Hotový koloid je nutné přefiltrovat.
Návod k sestavení přístroje, ověřená doba výroby, délka a vzdálennost elektrod.
Cena komponent /motorek, vyvíjecí nádoba, měřič ppm, 50 ks filtr/ mimo elekrody cca 1600 Kč.

Elektrody z REGEN CLUB - ČISTOTA 99.99 %:
Průměr drátěných elektrod cca 2  
Ag - celková délka 40 cm / 3mm
Zn - celková délka 40 cm / 2mm  -  430 Kč
Cu - celková délka 40 cm / 2mm  -  430 Kč
Fe - celková délka 40 cm / 2mm  -  480 Kč
Elektrody vydrží na cca 100l disperzního roztoku o hodnotě 20 ppm.
V případě, že se rozhodnete přístroj sestavit a není to vůbec složité, protože součásti lze bez problémů zakoupit, by byl jediný problém elektrody. Elektrody Zn, Cu, Fe máte jedinečnou možnost zakoupit na požádání u REGEN CLUB z.s.
Pokud se o své zdraví chcete postarat sami, pořízením přístroje získáte možnost výrazně kladně ovlivnit svoje zdraví nebo zdraví Vašich blízkých. Působení koloidních disperzí je popsáno nejen v odborných publikacích, ale ověřeno i vlastní zkušeností.
Vyvíjecí láhve s výčkem.
Jedná se o vyšší dózu o obsahu 1l.  Do víčka jsou vyvrtány otvory pro elektrody a vzduchování. Vzduchování slouží především jako michadlo, pro výrobu koloidů nezbytné.
Vzduchovací motorek.
Hlavními přednostmi vzduchovacích motorků jsou jejich spolehlivost, tichý chod, dlouhá životnost membrány, moderní design, vysoký výkon a možnost jejich regulace. Vzduchovací motorek je v tomto případě použit k promíchávaní koloidu.
Vysoký výkon  5.0 W/180 l/h, tichý chod, jeden vzduchový vývod, dvoustupňová regulace výkonu, 24 měsíců záruka.

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ
Pomocí následujících zařízení lze vyráběr koloidy všeho druhu, především Ag, Zn, Cu, Au, Fe. Náklady se pohybují kolem 20 000 Kč.

Destilační přístroj SUN 4l

Jednoduchý destilátor se vzduchovým chladicím systémem. Nepotřebuje připojení k externímu zdroji vody. Má 4litrovou nádrž na vodu a destilovanou vodu skladuje v plastovém kontejneru v zařízení. Přístroj je perfektní na výrobu destilované vody v lékařské praxi a v oblastech kde je třeba kvalitní destilovaná voda.
Technické údaje:
- napětí 220-240 V / 50-60 Hz, výkon 750 W
- objem 4 l, - rychlost destilace 1 l / h
- hmotnost přístroje je 4,5kg
Laboratorní síťový zdroj EA-PS2084-03B, 0 - 84 V, 0 - 3 A
Počet výstupů 1, výkon 100W. Spínané řízení, USB dálkové ovládání ovládat, hmotnost2 .7 kg. Výstupní napětí (max.)84 V/DC, výstupní napětí (min.)0 V/DC. Připojení 4 mm banánkové zdířky, výstupní proud (max.) 3 A
Ochrana proti přepětí (OVP) a přetížení připojených spotřebičů. Výstup se vypne při dosažení od 0 ... 110% nastavené hranice jmenovitého proudu a chrání tak spotřebiče před přetížením a zničením.

Měřič ppm - množství nanočástic v roztoku stanoví elektrolytickou vodivost v ppm.


Je-li váš cíl vyrábět koloidní disperze profesionálně, poradíme vám kde nejvhodnější a nejlevnější přístroje zakoupit a jak celou laboratoř vybavit. Elektrody, které jsou z pravidla problém, protože musí mít čistotu minimálně 99.99 %, poradíme kde nakoupit.
V případě, že se rozhodnete koloidy vyrábět pro svou potřebu, zvolte jednoduchou variantu. S tímto přístrojem vyrobíte kvalitní koloid, je však vhodné zakoupit si měřič ppm k občasnému měřením pro ověření hodnoty ppm. Vyvíjení je závislé na kvalitě destilované vody, na vzdálenosti elektrod a teploty okolí. Sice nevyrobíte vysoce kvalitní koloid jako s profesionálním vybavením, kde teplota okolí je 33 st.Celsia, stimulace pozitivními informacemi a ozdravnými Solffegio frekvencemi a probublávání plynu HHO,  který likviduje volné kyslíkové radikály, způsobující stárnutí a řadu neduhů. Kvalita koloidu se v profesionální variantě zvýší o 20%, přesto však s jednoduchým přístrojem dosáhnete udivujících výsledků.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2024
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah