Harmonizace rostlin. - Zdraví

Přejít na obsah

Harmonizace rostlin.

HARMONIZACE
Pohledem, ale i fyzickým zkoumáním jde o jakýsi pokreslený papír zalitý do fólie. Nicméně vyrobit tento produkt není vůbec jednoduché a předcházelo tomu řada neúspěšných zkoušek a dosáhnout výsledku Tachyonu se zdálo být nemožné.  Byly vyrobeny harmonizační disky, pracnost byla vysoká a vyrobit disk bylo časově neúměrně náročné a přesto, že bylo dosaženo výsledků podobných Tachyonu, dotažení na profesionální úroveň neodpovídalo ceně. Disky byly nabízeny vlastně pod cenou s nevalným úspěchem.  Jádro disku a nyní i Harmonizačního terče, tvoří temná hmota tvořená v určitém poměru křemíkem, uhlíkem, jantarem a myrhou. Obal tvoří nákres Květu života a pozitivní afirmace.
Testováním bylo zjištěno, že na množství aktivní temné hmoty v zásadě nezáleží a účinnost je stejná i když množství je úměrně menší. Použitím nové technologie se snížila pracnost, ale i doba výroby a doplněním dalších způsobů aktivace se Harmonizační terč ukázal, jako vysoce účinná zdravotní pomůcka pro organismus lidí, ale i zvířat, s podporou při růstu a kvalitě rostlin. 

REGEN CLUB z.s. 2007 - 2024
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah